WBSO-aanvraag 2017, wees er op tijd bij

Gepubliceerd op: 1 november 2016

WBSO 2017 vwgnijhof

WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling voor research en development.

Wat is WBSO?

Verricht u in uw bedrijf of als zzp’er speur- en ontwikkelingswerk (S&O of R&D)? Dan kunt u een deel van de loonkosten, alsmede van de overige kosten en uitgaven die betrekking hebben op innovatieprojecten, vergoed krijgen met de Wet BSO. U kunt gebruik maken van de WBSO als:

  • u ondernemer bent met werknemers in dienst, die S&O uitvoeren, en uw bedrijf niet kwalificeert als een publieke kennisinstelling; of.
  • u zelfstandige bent en per kalenderjaar minimaal 500 uur aan S&O besteedt.

Via de WBSO kan een fiscaal voordeel behaald worden. Wees er dus op tijd bij met uw aanvraag!

Wanneer?

Bent u van plan een WBSO-aanvraag te doen voor 2017? Vanaf maandag 31 oktober kunt u een aanvraag indienen. Uiterlijke indieningsdatum is 30 november 2016.

Zelfstandige ondernemers hebben zelfs langer de tijd. Zij kunnen tot en met 1 januari 2017 een aanvraag indienen.

Binnen drie maanden na aanvang van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, ontvangt u een beschikking met de beslissing op uw aanvraag. Indien u in uw aanvraag heeft gekozen voor werkelijke kosten en uitgaven, wordt die termijn met 2 maanden verlengd.

Hoe?

U kunt op twee manieren een WBSO-aanvraag doen. U kunt online een aanvraagformulier invullen of u kunt een aanvraag formulier downloaden. Beide formulieren vindt u op mijn.rvo.nl. U heeft hier wel een eHerkenning (niveau 2+) voor nodig.

Informatie

Alle informatie over de WBSO vindt u in de door de Rijksoverheid uitgegeven Handleiding WBSO 2017

Start-up DGA’s

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Dan mag u vanaf 2017 het loon dat u ontvangt van uw B.V. beperken tot het wettelijk minimumloon. Een DGA moet een loon ontvangen van tenminste 75% van het met de DGA meest vergelijkbare loon, maar minimaal € 44.000.

Het Kabinet wil innovatieve start-ups in het midden- en kleinbedrijf stimuleren. Daarom hoeft de gebruikelijk loonregeling niet te worden toegepast indien de B.V.:

  • S&O-werk verricht en;
  • voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt.

U mag uw loon uit de B.V. gedurende maximaal 3 jaar op het lagere niveau vaststellen. De regeling is tijdelijk en vervalt per 1 januari 2022.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.