Wat hebben we nodig voor je aangifte 2018?

Gepubliceerd op: 7 januari 2019

Een nieuw jaar, dus ook een nieuwe aangifteronde. Tijd om de stukken voor je aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor 2018 te verzamelen. Net als voor de vorige jaren hebben we een lijstje gemaakt met de voor het samenstellen van een particuliere aangifte benodigde informatie.

DigiD

Je DigiD hebben we voor het samenstellen van je aangifte niet nodig. Wij maken de aangifte met behulp van onze aangiftesoftware. En via die weg dienen we de aangifte elektronisch in bij de Belastingdienst.

Digitaal

Veel instellingen maken de informatie digitaal beschikbaar. Het is natuurlijk prima wanneer je ons deze informatie digitaal toestuurt, bijvoorbeeld door ons de gedownloade bestanden te mailen. Maar met informatie op papier kunnen we uiteraard ook prima uit de voeten.

Wij verzoeken je om de informatie, die je met behulp van je DigiD (of met een andere gebruikersnaam en wachtwoord) kunt ophalen, zelf te downloaden en ons vervolgens toe te sturen.

Vooringevulde aangifte

Ook voor de aangifte 2018 vult de Belastingdienst veel gegevens al voor je in: de vooringevulde aangifte (VIA). Wij kunnen deze gegevens digitaal ophalen bij de Belastingdienst, mits je ons daarvoor machtigt. Dat moet elk jaar opnieuw.

De brief met de machtiging ontvang je binnenkort van de Belastingdienst. Stuur ons deze brief en wij activeren de machtiging, zodat we de gegevens uit de VIA kunnen gebruiken bij het samenstellen van je aangifte. Wij controleren de gegevens in de VIA aan de hand van de informatie die je ons toestuurt.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.