Wanneer eindigt de terbeschikkingstelling?

Gepubliceerd op: 3 juni 2015

20150603_eindeTBS_VWGNijhof

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA), dat is iemand die 5% of meer van het uitstaande aandelenkapitaal van een B.V. houdt, die een pand verhuurt aan die B.V., wordt belast in de zogeheten terbeschikkingstellingsregeling (afgekort als TBS). Op de TBS-regeling is het winstregime van toepassing. Dat betekent dat ook boekwinsten en -verliezen worden betrokken in de heffing van inkomstenbelasting.

Die heffing is aan de orde wanneer het pand wordt verkocht, maar bijvoorbeeld ook wanneer de TBS-regeling eindigt doordat de aandelen van de B.V. worden verkocht. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) is van mening dat daarbij voorbij moet worden gegaan aan de bij de verkoop van de aandelen bedongen terugwerkende kracht. In de in deze casus op 3 juli 2007 gesloten overeenkomst tot verkoop van de aandelen van de B.V. was bedongen dat die transactie terug werkte tot 1 januari 2007. Volgens de A-G eindigt de TBS-regeling niet op 1 januari 2007, maar op 3 juli 2007. De Hoge Raad zal binnen enkele weken arrest wijzen in deze zaak. Wij vermoeden dat de Hoge Raad daarbij de A-G zal volgen.

Het (dreigende) einde van de TBS-regeling is een belangrijk aandachtspunt in de fiscale advisering. Vooral wanneer geen sprake is van verkoop van hetgeen aan de B.V. ter beschikking wordt gesteld. In dat geval komen immers niet de liquiditeiten vrij om de inkomstenbelasting met te kunnen betalen. Afhankelijk van de concrete situatie kan het interessant zijn om niet alle aandelen van de B.V. te verkopen, zodat de TBS-regeling kan doorlopen. Ook de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de erf- en schenkbelasting kan een reden zijn om een belang in de B.V. aan te houden. Betrek tijdig een fiscalist bij uw plannen om aandelen in uw B.V. te verkopen, zodat op tijd de fiscaal meest gunstige marsroute kan worden uitgestippeld.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.