Waarde verhuurde staat toch niet afgeschaft

Gepubliceerd op: 12 juli 2022

Het Kabinet heeft in een brief aangegeven te overwegen de waardering van verhuurde woningen in box 3, de zogeheten leegwaarderatio, toch niet af te schaffen.

Leegwaarderatio

Het voornemen om de leegwaarderatio af te schaffen, is onderdeel van het regeerakkoord. Het doel van de maatregel is om de waardering van verhuurde woningen in box 3 beter te laten aansluiten bij de daadwerkelijke waarde in het economisch verkeer.

Uitgangspunt bij de waardering van woningen is de WOZ-waarde. Verhuurde woningen, die onder de wettelijke huurbescherming vallen, worden echter lager gewaardeerd om het te belasten inkomen in redelijke verhouding te brengen met het daadwerkelijk behaalde rendement. Hoeveel lager hangt af van de verhouding tussen de werkelijke (kale) jaarhuur (per 1 januari) en de WOZ-waarde. De waarderingstabel vind je voor de inkomstenbelasting in artikel 17a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 en voor de erf- en schenkbelasting in artikel 10a Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956.

Nieuwe tabel

Staatssecretaris Van Rij stelt nu voor om de leegwaarderatio toch te handhaven, maar de waarderingstabel aan te passen. Het waarderen van verhuurde woningen op de WOZ-waarde zou betekenen dat deze woningen op dezelfde grondslag worden gewaardeerd als niet-verhuurde woningen. Dat zou in strijd zijn met het Europese recht. Het kabinet stelt de volgende geactualiseerde tabel voor (in de toekomst wordt deze tabel vervolgens periodiek, bijvoorbeeld eens in de 5 jaar, geactualiseerd):

Verhouding huurprijs – WOZ-waarde
meer dan
Verhouding huurprijs – WOZ-waarde
minder dan
Leegwaarderatio
0%1%73%
1%2%79%
2%3%84%
3%4%90%
4%5%95%
5%6%100%
6%7%100%
7%100%

Als de jaarhuur van een verhuurde woning met een WOZ-waarde van € 300.000 bedraagt € 13.500, is dat 4,5% van de WOZ-waarde. De leegwaarderatio bedraagt dan op basis van de huidige tabel: 67% * € 300.000 = € 201.000. Op basis van de nieuwe tabel komt de leegwaarderatio op: 95% * € 300.00 = € 285.000.

Andere wijzigingen

Naast de actualisatie van de tabel wordt de leegwaarderatio tevens op de volgende punten aangepast:

  • tijdelijke contracten worden uitgesloten van de leegwaarderatio;
  • bij verhuur aan gelieerde partijen wordt uitgegaan van het hoogste percentage van de tabel (in de voorgestelde nieuwe tabel is dat 100%).

Andere artikelen