Waar ging het in 2019 over?

Gepubliceerd op: 31 december 2019

Maar wellicht nog belangrijker: waar zal het in 2020 over gaan?

We hielden je in 2019 op de hoogte van de actualiteiten op ons vakgebied. In onze artikelen is een aantal terugkerende thema’s te vinden. Deze thema’s komen waarschijnlijk ook in het nieuwe jaar weer terug.

Notities

Natuurlijk houden we onze notities en factsheets geregeld up to date. De populairste is waarschijnlijk de factsheet over de vrijstellingen in de schenkbelasting, die jaarlijks met de correctiefactor voor de inflatie worden opgehoogd. Jaarlijkse updates zijn er ook van de notitie Belastingplicht van stichting en vereniging (en voor sportverenigingen is er een notitie over de subsidieregeling BoSa).

Voor (sport)stichtingen en -verenigingen had de Belastingdienst in 2019 speciale aandacht. Dat zal ook in 2020 nog het geval zijn. Deze actie heeft de naam Stivers gekregen.

Hete hangijzers

De hete hangijzers waarvan we hoopten dat ze in 2019 uit het vuur zouden worden gehaald, betreffen de aangekondigde rekening-courantmaatregel voor DGA’s en de aanpassing van box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat is nog niet gelukt. Zie ons artikel Vol verwachting klopt ons hart ….

Auto’s

Een altijd erg dankbaar onderwerp zijn de fiscale regels rond de auto van de zaak. Voor de BTW is daar weinig nieuws. De sinds 1 juli 2011 geldende regels (meestal neerkomend op: 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde van de auto) zijn helder.

Voor de loon- en inkomstenbelasting is met name de elektrische auto actueel. Die zal in het aankomende decennium steeds meer op dezelfde manier worden behandeld als een auto die rijdt op conventionele brandstof. Wanneer deze auto’s op grotere schaal beschikbaar komen, hoeft het gebruik immers niet meer fiscaal te worden gestimuleerd.

ZZP-ers

Dat het Kabinet dit lang slepende dossier niet in 2019 zou sluiten, was bij de vorige jaarwisseling al wel duidelijk. In 2019 sijpelde langzaam door hoe de eerder aangegeven beleidsrichting zou worden ingevuld.

Inmiddels is duidelijk dat er een minimumtarief van € 16 per uur zal komen en dat er bij een tarief van € 75 per uur een mogelijkheid tot opting out komt.

Per 1 januari 2020 wordt het handhavingsbeleid weer een beetje aangescherpt.

Het echte probleem rond de ZZP-ers zit overigens niet in de regels die men beoogt aan te passen, maar in het veel te grote verschil in belastingdruk op het inkomen van zelfstandigen ten opzichte van werknemers. in de Belastingplannen voor 2020 is dit gat een beetje verkleind, maar de relatief lage belastingdruk op winst uit onderneming maakt die inkomenscategorie nog steeds erg interessant.

UBO

Het UBO-register zal er in Nederland niet op de door de EU geëiste datum (10 januari 2020) zijn, maar inmiddels heeft de Tweede Kamer wel ingestemd met de invoering. Zodra de Eerste Kamer dat ook heeft gedaan, kan het register definitief van kracht worden.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

We noemden hiervoor al de vrijstellingen voor de schenkbelasting. Verreweg de hoogste vrijstelling voor die belasting (en ook voor de erfbelasting) is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De verkrijging van ondernemingsvermogen (eventueel in de vorm van aanmerkelijk belangaandelen) is tot ruim € 1.000.000 volledig vrijgesteld en van het bedrag waarmee de waarde van de verkrijging hoger is, is maar liefst 83% vrijgesteld. Reden genoeg om bij de structurering van bedrijven rekening te houden met deze faciliteit.

Deze faciliteit is in 2019 met name in de rechtspraak aan de orde geweest. Zo is uitgemaakt dat de bezitseis per afzonderlijk onderdeel van de onderneming moet worden beoordeeld. Daarnaast heeft de rechtspraak rond de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan worden toegepast op een vastgoed(onderneming) zich in 2019 verder ontwikkeld.

Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Daar zal het in 2020 niet meer over gaan. Deze mogelijkheden gelden immers tot en met 31 december 2019.

Maar doordat de afwikkeling van de aangiften, waarin de afkoop of omzetting van het pensioen is verwerkt, altijd een paar jaar na-ijlt, zullen we er nog wel niet definitief vanaf zijn.

BTW

In de BTW worden met ingang van 1 januari 2020 de 4 quick fixes doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn met name van belang voor ondernemingen die binnen de EU internationaal opereren. Het gaat om de regels rond het BTW-identificatienummer, ABC-transacties en call off voorraden.

Daarnaast wordt op 1 januari 2020 de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) van kracht.

De BTW-regels rond e-commerce, waaronder de regels voor verkopen van goeden aan particulieren, die wonen in een andere EU-lidstaat, worden waarschijnlijk per 1 januari 2021 vereenvoudigd.

Hét BTW-item voor 2020 wordt wellicht de Brexit.

Gelukkig 2020

Net als in 2019 zullen er ook in 2020 genoeg ontwerpen zijn om je over te informeren. Houd daarom de rubriek actueel op onze website in de gaten.

VWG wenst iedereen een gezond en gelukkig 2020.

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This