VWG en jouw berichtenbox bij de overheid

Gepubliceerd op: 8 maart 2016

Deze factsheet in pdf-format vind je hier.

 

De overheid heeft voor op de website www.mijnoverheid.nl jouw persoonlijke, digitale brievenbus ingericht en gaat (op termijn) alle communicatie via deze berichtenbox laten verlopen.

Ook als je al jouw financiële en fiscale zaken door VWG laat afwikkelen, is het verstandig om je berichtenbox te activeren en wel om twee redenen.

  1. In de berichtenbox ontvang je ook berichten van de overheid over andere dan financiële en fiscale zaken.
  2. VWG ontvangt niet alle relevante financiële en fiscale stukken rechtstreeks van de overheid.

DigiD

Toegang tot jouw persoonlijke berichtenbox krijgt je met je DigD. Als je nog geen DigiD hebt, kunt je die aanmaken op www.digid.nl. Je volgt daarbij de stappen die deze website beschrijft.

Je DigiD is jouw strikt persoonlijke toegangscode tot de digitaal door de overheid beschikbaar gestelde informatie. Het is daarom verstandig dat je jouw DigiD aan niemand afgeeft.

Welke informatie ontvangt VWG wel rechtstreeks (digitaal) van de overheid?

  • Alle voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting (elektronische aanslagen).
  • De gegevens van de vooringevulde aangifte (VIA).

Machtiging

VWG ontvangt deze informatie alleen wanneer je daarvoor een machtiging hebt afgegeven.

Elektronische aanslagen

Voor de elektronische aanslagen is dit een doorlopende machtiging. De Belastingdienst vraagt je om de paar jaar of je deze machtiging door wilt laten lopen en wanneer je op deze vraag niet reageert, loopt de machtiging door.

VIA

Voor de VIA moet je ons jaarlijks machtigen. Je ontvangt daarvoor een brief van de Belastingdienst met daarin een verificatiecode. Met die verificatiecode kunnen wij jouw vooringevulde gegevens ophalen bij de Belastingdienst.

De VIA bevat vaak niet alle gegevens die nodig zijn om jouw aangifte inkomstenbelasting juist samen te stellen. En de Belastingdienst hamert er op dat jij zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van de in jouw aangifte verwerkte gegevens. Je moet de VIA-gegevens dus (laten) controleren.

Ons advies

  • Activeer je berichtenbox en stuur ons ter controle de informatie die wij niet rechtstreeks ontvangen.
  • Stuur ons elk jaar de activeringscode voor jouw VIA, maar verzamel toch alle voor jouw aangifte relevante gegevens.

 

 

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

Andere artikelen