Vrijwilligersvergoedingen verhoogd

Gepubliceerd op: 13 december 2022

De Belastingdienst meldt op haar website dat de recent gepubliceerde Nieuwsbrief Loonheffingen een foutje bevat: de bedragen van de vrijwilligersregeling worden voor 2023 wel verhoogd. Dit wordt gecorrigeerd in de nieuwe versie van de nieuwsbrief, die half december zal verschijnen.

Vrijwilliger

Een vrijwilliger, voor de loonheffingen, is iemand die de arbeid niet bij wijze van beroep verricht. De ontvangen vergoedingen en verstrekkingen staan niet in verhouding tot het tijdsbeslag van het verrichte werk. Dat is in elk geval zo wanneer het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen per uur niet meer bedraagt dan € 5,- (voor vrijwilligers tot 23 jaar: € 2,75). Deze bedragen wijzigen in 2023 niet.

Organisatie

De vrijwilligersregeling mag uitsluitend worden toegepast door:

  • een ANBI (algemeen nut beogende instelling);
  • een sportorganisatie;
  • een niet tot beide vorige categorieën behorend lichaam, dat niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen of is vrijgesteld.

Commerciële entiteiten, die niet kwalificeren als sportorganisatie, mogen de vrijwilligersregeling derhalve niet toepassen.

Maximaal

Wanneer de vrijwilligersregeling wordt toegepast, mag het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen aan de vrijwilliger niet meer bedragen dan:

  • € 1.900 per jaar (t/m 2022: € 1.800);
  • € 190 per maand (t/m 2022: € 180).

Deze bedragen gelden in het kader van de loonheffingen. De vrijwilliger hoeft de vrijwilligersvergoeding niet in zijn aangifte inkomstenbelasting te verwerken wanneer het totaal van alle vrijwilligersvergoedingen en – verstrekkingen in een jaar beneden bovenstaande bedragen blijft (voorbeeld: een vrijwilliger die van 2 entiteiten € 1.900 ontvangt, moet deze € 3.800 aan inkomen verwerken in zijn aangifte inkomstenbelasting).

Andere artikelen