Vrijwillige bijdrage belast met BTW

Gepubliceerd op: 26 maart 2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat de vrijwillige bijdrage voor meditatieretraites moet worden belast met BTW.

Dana

De zaak betreft een stichting die meerdaagse retraites ter beoefening van Vipassana meditatie organiseert en begeleidt. De activiteiten van de stichting worden gefinancierd uit bijdragen op grond van het Dana-principe. Dit houdt in dat deelnemers vrijwillige giften doen.

De Belastingdienst is, na een (her)beoordeling van de belastingplicht van de stichting van mening dat de ontvangen bijdragen moeten worden belast met BTW. De rechtbank is het hiermee eens.

Bezwarende titel?

Een prestatie wordt met BTW belast als die onder bezwarende titel is verricht. Dat houdt in dat er een rechtstreeks verband moet zijn tussen de verrichte prestatie en de ontvangen vergoeding. Er moet sprake zijn van over en weer uitgewisselde prestaties. Dat is niet het geval indien de vergoeding op volstrekt vrijwillige en willekeurige wijze wordt toegekend of wanneer het bedrag van de vergoeding moeilijke kwantificeerbaar of onzeker is in het licht van de omstandigheden rond de vaststelling ervan.

De Rechtbank overweegt dat de stichting haar prestaties onder bezwarende titel verricht. De stichting heeft van de deelnemers vergoedingen ontvangen, ook om deze vergoedingen gevraagd en bij annulering de vergoedingen terugbetaald. Er is sprake van over en weer uitgewisselde prestaties.

Verder is niet gesteld dat de vergoedingen de kosten van de retraites slechts ten dele hebben vergoed. De ontvangen vergoedingen zijn in evenwicht met de door de stichting gemaakte kosten, voornamelijk voor accommodatie en catering.

En de vergoeding is niet volstrekt vrijwillig en willekeurig, omdat de ontvangen vergoedingen zijn gebaseerd op een bedrag van € 53 per overnachting (met een kleine korting bij deelname aan de volledige retraite).

Enkel voor de begeleiding van de retraite is de door de stichting ontvangen vergoeding volledig gebaseerd op het Dana-principe. In de procedure is echter vastgesteld is dat de deelname aan de retraite voor de BTW wordt gezien als één prestatie.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.