Vraag EU-BTW op tijd terug

Gepubliceerd op: 22 augustus 2022

Heb je als BTW-ondernemer BTW betaald in een andere lidstaat van de EU, dan heb je tot en met 30 september de tijd om een teruggaafverzoek in te dienen.

Wie?

Je kunt het teruggaafverzoek alleen doen wanneer je in Nederland BTW-ondernemer bent. En je mag in de betreffende EU-lidstaat niet aangifteplichtig zijn voor de BTW (als je aldaar aangifteplichtig bent, verwerk je het verzoek om teruggaaf van BTW in die aangifte). Uiteraard moet je de goederen en diensten, die je in de andere EU-lidstaat hebt ingekocht, gebruiken voor de met BTW belaste activiteiten van je onderneming.

De terug te vragen BTW moet per EU-lidsstaat minstens € 50 bedragen (het is ook mogelijk om de EU-BTW per 3 maanden een teruggaafverzoek te doen, mits de terug te vragen BTW over die periode minstens € 400 bedraagt).

Hoe?

Je doet het teruggaafverzoek via een portaal bij de Nederlandse Belastingdienst. Je vindt dat portaal hier. LET OP: dit is een ander portaal dan waarin je de reguliere Nederlandse BTW-aangiften indient. Je moet voor het EU-portaal ook een aparte gebruikersnaam en wachtwoord hebben (dit kan niet met eHerkenning). Met het oog op de deadline is het zaak om de Belastingdienst tijdig te verzoeken om het uitreiken van de gebruikersnaam en wachtwoord (het duurt namelijk enige tijd alvorens gebruikersnaam en wachtwoord worden uitgereikt). Dat verzoek doe je hier.

De specifieke eisen die elke afzonderlijke EU-lidstaat stelt aan het verzoek, worden hier beschreven.

Afwikkeling

Hoewel je de aanvraag indient bij de Nederlandse Belastingdienst, wordt het afgewikkeld door de fiscus van de EU-lidstaat die het betreft. De beschikking moet binnen 4 maanden zijn afgegeven. Eventuele vragen naar aanleiding van dat verzoek ontvang je ook rechtstreeks vanuit die lidstaat. Als vragen worden gesteld, wordt de termijn van 4 maanden uiteraard verlengd.

Andere artikelen