Vraag buitenlandse BTW voor 1 oktober terug

Gepubliceerd op: 28 augustus 2019

Een BTW-ondernemer, die met BTW belaste prestaties verricht, mag de op ingekochte goederen en diensten aan leveranciers betaalde BTW aftrekken. Maar in je Nederlandse BTW-aangifte mag je alleen Nederlandse BTW aftrekken.

Buitenlandse BTW

Met buitenlandse BTW bedoelen we BTW die je leverancier afdraagt aan de fiscus in een ander land dan Nederland. Die BTW mag je niet in Nederland aftrekken

Op goederen en diensten die je van een buitenlandse leverancier inkoopt, drukt lang niet altijd buitenlandse BTW. Binnen de Europese Unie (EU) wordt de heffing van BTW in veel gevallen verlegd naar de afnemer, omdat sprake is van een intracommunautaire levering of dienst. Je draagt dan Nederlandse BTW af, die je in je Nederlandse BTW-aangifte mag aftrekken.

Terugvragen

Buitenlandse BTW moet je terugvragen in het land waar de BTW is afgedragen. Binnen de Europese Unie moet dat verzoek zijn ingediend vóór 1 oktober van het jaar na het jaar waarop de aftrek betrekking heeft. De BTW die je in 2018 in een andere lidstaat van de EU hebt betaald, moet je vóór 1 oktober 2019 terugvragen. De coulance bij (iets) te laat ingediende verzoeken verschilt per lidstaat.

Het verzoek om teruggaaf dien je in via een speciaal internetportaal van de Nederlandse Belastingdienst. LET OP: voor de inlog op dit portaal heb je een andere gebruikersnaam en wachtwoord nodig dan voor het inloggen op het ondernemersportaal, waar je onder andere je BTW-aangifte kunt indienen. Om niet in tijdnood te komen, is het verstandig om de gebruikersnaam en wachtwoord ruim voor 1 oktober aan te vragen.

Via het EU-portaal wordt je verzoek digitaal doorgestuurd naar de fiscus van de betreffende lidstaat van de EU. Je ontvangt vanuit die lidstaat een beschikking voor het terug te ontvangen BTW-bedrag. Enige dagen na die beschikking zal de betreffende lidstaat het bedrag van de beschikking aan je uitbetalen.

Heb je BTW betaald in een land buiten de EU dan moet je nagaan welke regels en termijnen dat land hanteert voor het terug geven van BTW.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.