VPB-tarief omhoog naar 25,8%

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Het tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt met ingang van 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%. Dat is nodig om de verlaging van de verhuurderheffing en de verhoging van de salarissen in de zorg te bekostigen.

Tariefopstapje

We hebben het dan over het Vpb-tarief voor het belastbaar bedrag boven het zogeheten tariefopstapje. Het tariefopstapje wordt per 2022 verhoogd naar € 395.000 (in 2021 is dit € 245.000).

Het deel van het belastbaar bedrag tot € 395.000 wordt (ongewijzigd) belast tegen een tarief van 15%. De tariefverhoging naar 25,8% treft alleen het deel van het belastbaar bedrag boven € 395.000.

LET OP: de tariefverhoging is onderdeel van de belastingplannen voor 2022, die nog niet door het Parlement zijn aanvaard. De verhoging van het tariefstapje zat in de belastingplannen van voorgaande jaren.

Fiscale eenheid

De tariefverhoging maakt het voor ondernemers die een hoger belastbaar bedrag realiseren dan € 395.000, wellicht interessant om de fiscale eenheid te verbreken (LET OP: aan de verbreking van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting zijn mogelijk fiscale sancties verbonden). Dan kan immers meerdere keren van het tariefopstapje worden geprofiteerd (het maximale voordeel bedraagt per BV: 10,8% * € 395.000 = € 42.660). Uiteraard alleen indien het belastbaar bedrag op zakelijke gronden over meerdere BV’s kan worden verdeeld.

Omgekeerd kunnen groepen BV’s, die geconsolideerd een belastbaar bedrag van niet meer dan € 395.000 genieten, administratieve lasten besparen door de vorming van een fiscale eenheid.

Evenwicht

Toen het Vpb-tarief voor het belastbaar bedrag onder het tariefstapje werd verlaagd van 20%, via 19% en 16,5%, naar 15%, werd het aanmerkelijk belangtarief verhoogd van 25% (via 26,25%) naar 26,9%. Het Kabinet onderbouwde deze verhoging destijds met het argument dat het globale evenwicht tussen de heffing over winst uit onderneming en winst uit een BV moest worden gehandhaafd.

De verhoging van het Vpb-tarief is uiteraard aanleiding om op te roepen het aanmerkelijk belangtarief te verlagen. Doordat alleen het Vpb-tarief boven het tariefopstapje wordt verhoogd, vrezen wij dat het Kabinet aan deze oproep geen gehoor zal geven.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.