Vooruitbetaalde hypotheekrente

Gepubliceerd op: 27 november 2019

In onze eindejaartips halen we aan dat het voordelig kan zijn om hypotheekrente vooruit te betalen. De tarieven dalen in 2020, zeker de aftrektarieven. Door de rente van 2020 (deels) nog in 2019 te betalen en af te trekken, kun je een fiscaal voordeeltje behalen.

Vooruitbetalen hypotheekrente

We hebben het uiteraard over de lening voor de fiscale eigen woning. De rente en kosten van deze geldlening zijn, na saldering met de eigen woningbijtelling (een percentage van de WOZ-waarde), aftrekbaar van het inkomen uit werk en wonen (box 1).

Je mag uiteraard de hypotheekrente aftrekken, die is verschuldigd over het belastingjaar. Maar je mag ook de in het belastingjaar vooruitbetaalde hypotheekrente aftrekken, tot maximaal de rente over een half jaar.

Praktisch probleem is dan wel dat je bank moet meewerken aan het vooruitbetalen van de rente. Met het oog op de administratieve lasten weigeren veel banken dat helaas. Wanneer je van je eigen BV of van je ouders hebt geleend, speelt dat probleem meestal niet.

Bij overlijden

Bij Hof ‘s-Hertogenbosch kwam onlangs een trucje langs met het vooruitbetalen van hypotheekrente bij overlijden. De erflater in deze zaak overleed op 4 januari. Op de sterfdatum werd de volledige hypotheekrente voor dat jaar vooruitbetaald. De erven trekken deze rente af in de overlijdensaangifte van de erflater.

Het belang is waarschijnlijk wel duidelijk. Na het overlijden van de erflater kwalificeert diens woning fisaal niet meer als eigen woning. Voor de overledene is de woning niet meer het hoofdverblijf. En ook de erfgenamen wonen niet in de woning. Zo lang de woning niet is verkocht, kan de lening niet worden afgelost, maar de rente is niet meer in box 1 aftrekbaar. Bij de erfgenamen horen zowel de woning als de lening tot hun inkomen uit sparen en beleggen.

De hiervoor aangehaalde termijn van 6 maanden is niet aan de orde. Betaald wordt immers de rente die betrekking heeft op het jaar waarin wordt betaald. Het Hof beslist echter dat het moment van betalen van de rente niet beslissend is voor de vraag of sprake is van eigen woningrente. De rente die betrekking heeft op schulden die vanaf een bepaald moment in een jaar geen eigen woningschuld zijn, mag vanaf dat moment niet worden afgetrokken. De schuld hoort dan uiteraard tot de grondslag van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3), maar dat heeft pas effect op de eerstvolgende peildatum (1 januari).

In de aan het Hof voorgelegde casus is van de vooruitbetaalde rente derhalve slechts aftrekbaar het deel dat betrekking heeft op de periode van 1 tot 4 januari.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.