Voorkom of beperk de hoge belastingrente

Gepubliceerd op: 20 maart 2024

Per 1 januari 2024 bedraagt de belastingrente die berekend wordt over een (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting 10%. In 2023 was dit ook al hoog namelijk 8%.

Voor de meeste overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, de erfbelasting en overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2024 een belastingrente berekend van 7,5%. (in 2023 6%).

Wanneer bent u belastingrente verschuldigd?

Als u een (voorlopige) aanslag ontvangt met een te betalen bedrag kan daar belastingrente over verschuldigd zijn. Dat is het geval als de (voorlopige aanslag) wordt opgelegd na het verstrijken van zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar. Voor een jaar dat is geëindigd op 31 december 2023 betekent dit concreet dat over de periode vanaf 1 juli 2024 belastingrente is verschuldigd.

Hoe kunt u belastingrente over het boekjaar 2023 beperken / voorkomen?

U kunt de belastingrente beperken of voorkomen. Er wordt namelijk geen belastingrente in rekening gebracht wanneer u:

  • Voor 1 mei 2024 verzoekt om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2023;
  • Voor 1 juni 2024 de aangifte vennootschapsbelasting 2023 indient;
  • Voor 1 mei 2024 van het desbetreffende jaar de aangifte inkomstenbelasting 2023 indient.

Meer weten over de belastingrente?

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw contact persoon binnen VWG.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.