Voorjaarsnota: wat zit er in voor werknemers?

Gepubliceerd op: 25 mei 2022

In ons artikel AB-tarief omlaag en omhoog hoger salaris DGA beschrijven we plannen van het Kabinet voor ondernemers. De Voorjaarsnota 2022 bevat ook maatregelen voor werknemers, uiteraard met gevolgen voor de loonkosten van werkgevers.

Minimumloon

In het coalitieakkoord zit al het plan voor verhoging van het minimumloon. Dat zou plaatsvinden in 2024 (met 3,75%) en in 2025 (met 3,615%). Dit wordt nu met een jaar vervroegd en gaat in 3 stappen plaatsvinden. In 2023 en 2024 wordt het minimumloon verhoogd met 2,5% en in 2025 met 2,32%.

Kilometervergoeding

In het coalitieakkoord was voorzien in een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding. Ook dit wordt met een jaar vervroegd. Al in 2023 wordt de belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19 verhoogd naar € 0,21 (hoewel dit bedrag nog definitief door het Kabinet moet worden bepaald). In 2024 wordt deze € 0,21 waarschijnlijk verhoogd naar € 0,23.

Dat het bedrag van de belastingvrije kilometervergoeding omhoog gaat, betekent niet dat werkgevers verplicht zijn om dit hogere bedrag te vergoeden. Dat zijn ze alleen indien dit in de CAO of andere arbeidsvoorwaarden is afgesproken.

30%-regeling

De 30%-regeling is van belang voor werknemers afkomstig uit het buitenland (expats). Zij kunnen, onder voorwaarden, 30% van hun beloning belastingvrij ontvangen als vergoeding voor hun extraterritoriale kosten (de extra kosten omdat ze in een ander land gaan werken). Vanaf 2023 mag dit maximaal over het loon gelijk aan de WNT-norm (ook wel bekend als de Balkenendenorm), die in 2022 € 216.000 bedraagt.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.