De voordelen van een holdingstructuur

Gepubliceerd op: 2 augustus 2016

holdingstructuur VWGNijhof

Heeft u één B.V. dan is alles hierin ondergebracht. Naast uw daadwerkelijke onderneming (uw bedrijfsactiviteiten) zijn dus ook een eventueel bedrijfspand, pensioen in eigen beheer en overtollige liquiditeiten onderdeel van de B.V. Dat biedt overzicht, maar er zijn ook risico’s. Veel dga’s kiezen dan ook voor meer B.V.’s in een holdingstructuur.

Als alles in één B.V. is ondergebracht kunnen schuldeisers zich bij financiële tegenslag verhalen op het gehele vermogen van de B.V. U loopt dan het risico dat alles wat u heeft opgebouwd, verloren gaat en u met lege handen achterblijft. Met een holdingstructuur kunt u dit vaak voorkomen.

In een holdingstructuur zijn meerdere B.V.’s met elkaar verbonden. U houdt de aandelen in de holding, deze houdt de aandelen in bijvoorbeeld een tussenholding, die op haar beurt weer de aandelen houdt in de werkmaatschappij en zo verder. Meestal worden waardevolle activa, zoals het bedrijfspand en/of de vervoermiddelen, ondergebracht in de ene B.V. en risicovolle activiteiten in de andere B.V.

Hoe omvangrijker de activiteiten, hoe meer B.V.’s er over het algemeen worden opgericht. Toch is al sprake van een holdingstructuur bij één holding met daaronder één werk-B.V.

Voordelen holdingstructuur

Het spreiden van risico’s is een van de belangrijkste voordelen van een holdingstructuur. Gaat bijvoorbeeld de werk-B.V. (de B.V. waarin ondernemingsactiviteiten plaatsvinden) failliet, dan worden eventuele andere B.V.’s over het algemeen niet meegetrokken.

Let op! Dit kan anders zijn bij bestuurlijk wanbeleid, omdat de andere B.V.’s dan als bestuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld.

De holdingstructuur kent nog minimaal twee andere belangrijke voordelen.

  • Door het verdelen van winsten kan belasting worden bespaard. Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt immers 20% van de winst tot € 200.000 en 25% daarboven. Winsten uit de werk-B.V. kunnen bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling belastingvrij worden overgeheveld naar de holding. Deze winst is dan alleen belast bij de werk-B.V. en niet bij de holding. Er zijn plannen om vanaf 2018 het tarief van 20% toe te passen tot een winst € 250.000 en vanaf 2021 tot een winst van € 350.000 (deze plannen blijken uit de kamerbrief inzake pensioen in eigen beheer).
  • De verkoop/overdracht van delen van de onderneming kan makkelijker verlopen met een holdingstructuur.

Fiscale eenheid

In een holdingstructuur is iedere B.V. in principe zelfstandig belastingplichtig, maar onder voorwaarden kunnen de verschillende B.V.’s voor de vennootschapsbelasting gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. Zij worden dan gezien als één belastingplichtige. Een belangrijk voordeel is dat winsten en verliezen onderling kunnen worden verrekend. Een belangrijk nadeel is dat iedere B.V. hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid.

De fiscale eenheid kent nog meer voor- en nadelen. Laat u hierover goed informeren door onze adviseurs.

Deskundige begeleiding

Het creëren en onderhouden van een optimale holdingstructuur vraagt om deskundige begeleiding. Er zijn diverse fiscale faciliteiten waarmee (her)structurering van uw bedrijf zonder fiscale afrekening mogelijk is. Bovendien spelen niet alleen uw huidige wensen een rol, maar ook uw toekomstplannen. Daarnaast is het verstandig om de bestaande (holding)structuur regelmatig tegen het licht te houden, zeker bij het aangaan van nieuwe activiteiten of een zakelijk partnerschap.

Andere artikelen