Voor werkgevers: de WKR check en het aanpassen van de financiële administratie

Gepubliceerd op: 20 oktober 2014

Naar aanleiding van de door VWGNijhof georganiseerde ontbijtsessies werkkostenregeling (WKR) en de daaruit voortvloeiende acties op het gebied van loonadministratie en financiële administratie is door VWGNijhof de WKR Check ontwikkeld. Deze tool is ontwikkeld om werkgevers de gelegenheid te geven zich goed te kunnen voorbereiden op de WKR die vanaf 1 januari 2015 verplicht wordt gesteld.

Werkwijze WKR Check:
Met behulp van een inventarisatielijst worden alle relevante vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel in beeld gebracht. Na de inventarisatieronde ontvangt de werkgever een beknopte rapportage waarin wordt toegelicht hoe de desbetreffende vergoedingen en verstrekkingen gekwalificeerd moeten worden ten aanzien van de WKR. Tevens wordt aangegeven of de vergoedingen en verstrekkingen binnen of buiten de vrije ruimte (van 1,2% van het fiscale loon) vallen. Een overschrijding van de vrije ruimte wordt belast tegen 80% eindheffing.

Op deze manier krijgen werkgevers al vóór 1 januari 2015 inzage in de financiële consequenties en de mogelijke kostenbesparingen op specifieke looncomponenten. Werkgevers kunnen zo tijdig ingrijpen om financiële consequenties tot een minimum te beperken of om met de invoering van de WKR een kostenbesparing te realiseren.

Kosten WKR Check:
VWGNijhof biedt de WKR Check aan voor:

  • een bedrag van € 250,- excl. BTW voor bedrijven met maximaal 20 personeelsleden;
  • een bedrag van € 400,- excl. BTW voor bedrijven met meer dan 20 personeelsleden.

Aanpassen van de financiële administratie:
Daarnaast adviseren wij alle werkgevers om hun financiële administratie aan te (laten) passen, waardoor gedurende het boekjaar inzicht kan worden verkregen in de diverse kosten categorieën van de werkkostenregeling. Hierdoor kan de werkgever de mogelijke financiële consequenties van de werkkostenregeling periodiek volgen en indien nodig bijsturen.
Door VWGNijhof is een overzicht samengesteld van de noodzakelijke wijzigingen die doorgevoerd moeten worden in de financiële administratie.

Indien een werkgever niet tijdig de noodzakelijke maatregelen treft, waaronder het aanpassen van de financiële administratie, is het mogelijk dat zij bij de afwikkeling van de jaarcijfers van 2015 geconfronteerd worden met de financiële consequenties. Er zullen dan aanvullende werkzaamheden verricht moeten worden om deze financiële consequenties in beeld te brengen. Ook bestaat de kans dat een werkgever achteraf geconfronteerd worden met naheffingen loonbelasting. Vanuit dit perspectief adviseert VWGNijhof dat voorkomen beter is dan genezen en verzoeken wij werkgevers om tijdig aan de slag te gaan met de WKR.

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie ontvangen over de WKR check en/of het aanpassen van de financiële administratie, stuur dan een mail naar Miranda van Gaal – van Leent: mvangaal@vwg.nl

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.