Verzoek vaststelling NOW-1 MOET vóór 1 november 2021

Gepubliceerd op: 9 september 2021

Minister Koolmees laat in een Kamerbrief weten dat er geen verder uitstel komt voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de NOW voor subsidieperiode 1 (NOW-1).

Uiterlijk 31 oktober 2021

Dat betekent dat het verzoek om vaststelling van de subsidie uiterlijk op 31 oktober 2021 moet zijn ingediend bij het UWV. Wordt het verzoek niet of te laat ingediend, dan stelt het UWV de subsidie vast op nihil. Het volledige ontvangen voorschot moet dan worden terugbetaald.

MAAR ….

14 weken

Koolmees geeft ook aan dat ondernemers die hun verzoek tot vaststelling van de subsidie niet kunnen indienen omdat de benodigde accountantsverklaring nog ontbreekt, een termijn van 14 weken krijgen om deze omissie te herstellen.

In de uitvoering is dit zo ingeregeld dat bij het doen van de vaststellingsaanvraag kan worden aangevinkt dat de ondernemer nog wacht op de bij de vaststelling te voegen accountantsverklaring. Nadat deze optie is aangevinkt, wordt de aanvraag afgebroken. De ondernemer kan vervolgens, zodra de accountantsverklaring is ontvangen, opnieuw de vaststellingsaanvraag indienen bij het UWV.

LET OP: daarvoor is essentieel dat uiterlijk 31 oktober 2021 de vaststellingsaanvraag is ingediend en dat daarbij wordt aangegeven dat de accountantsverklaring nog volgt. De 14 weken beginnen te tellen op het moment waarop de vaststellingsaanvraag is ingediend.

De mogelijkheid om de aanvraag af te breken, wordt ook ingevoerd voor aanvragen waar een derdenverklaring moet worden bijgevoegd.

Voor vaststellingsaanvragen waar niet een accountants- of derdenverklaring is vereist, geldt de termijn van 14 weken uiteraard niet.

Tweede – zesde tranche

De deadline voor het indienen van verzoeken tot vaststelling van de NOW-subsidie voor de derde tot en met de vijfde tranche (NOW-3.1 – 3.3) wordt wel aangepast. Deze deadline komt gelijk te liggen met die voor de zesde tranche (NOW-4). Daarmee kan de vaststelling van de NOW voor de derde tot en met de zesde tranche worden gecombineerd.

Aan het slot van de kamerbrief geeft Koolmees het volgende overzicht:

Tranche NOW-periode Opening loket Sluiting loket
NOW-1 maart – mei 2020 7 oktober 2020 31 oktober 2021
NOW-2 juni – september 2020 14 maart 2021 5 januari 2022
NOW-3.1 oktober – december 2020 3 oktober 2021 22 februari 2023
NOW-3.2 januari – maart 2021 30 januari 2022 22 februari 2023
NOW-3.3 april – juni 2021 30 januari 2022 22 februari 2023
NOW-4 juli – september 2021 1 juni 2022 22 februari 2023

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.