Verzoek, indien nodig, om verlenging van uitstel van betaling

Gepubliceerd op: 5 mei 2021

De Belastingdienst dringt er op aan dat ondernemers vóór 1 juli 2021 vragen om verlenging van het in verband met de coronacrisis verleende bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden. Om welke situatie gaat het?

Twee termijnen

In het kader van het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis zijn twee termijnen van belang:

  1. de termijn van 3 maanden volgend op het indienen van het verzoek om bijzonder uitstel van betaling;
  2. de periode daarna.

Voor de eerste termijn wordt het bijzonder uitstel van betaling bijna zonder voorwaarden verleend.
Aan een verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling na de eerste 3 maanden worden wel nadere voorwaarden gesteld. In veel gevallen is een verklaring van een derde-deskundige nodig.

Aflossing

Alle tijdens de periode van het bijzonder uitstel opgebouwde belastingschulden blijven open staan. Het totale van deze schulden moet met ingang van 1 oktober 2021 in 36 gelijke maandelijkse termijnen worden afgelost. Sneller aflossen is uiteraard toegestaan. Als aflossing in 36 maanden niet mogelijk is, kunnen ondernemers contact opnemen met de Belastingdienst voor het maken van individuele afspraken.

Van deze ruime aflossingsregeling kan geen gebruik worden gemaakt indien de onderneming:

  • weliswaar een verzoek om bijzonder uitstel van betaling heeft gedaan (eerste termijn van 3 maanden);
  • maar niet een verzoek heeft gedaan om verlenging van dit uitstel van betaling;
  • en de na afloop van de eerste termijn van 3 maanden ontstane belastingschulden niet, niet volledig of niet op tijd heeft betaald.

Alle openstaande belastingschulden moeten dan in beginsel per 1 juli 2021 worden betaald. Dat geldt ook voor belastingschulden die zijn ontstaan voor de coronacrisis (voor 12 maart 2020) en die mee liepen in het bijzonder uitstel van betaling (de pre-corona schulden).

Reparatie

Dit kan worden gerepareerd door alsnog vóór 1 juli 2021 het verzoek te doen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst dan een inhoudelijke toets uitvoert. Wanneer de openstaande belastingschuld bij de initiële aanvraag van het bijzonder uitstel van betaling meer dan € 20.000 bedroeg moet bij het verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling een verklaring van een derde-deskundige worden overlegd aan de Belastingdienst.

Twijfel

Weet je niet zeker of je alle belastingschulden hebt betaald? Aan het slot van onze factsheet over het bijzonder uitstel van betaling staat hoe je bij de Belastingdienst een schuldenoverzicht kunt opvragen. Je vindt deze facsheet hier.

Visual

De Belastingdienst heeft het allemaal samengevat in een overzichtelijke visual:

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.