Verzamel de spullen voor uw aangifte 2016

Gepubliceerd op: 19 januari 2017

verzamelen gegevens aangifte 2016 VWGNijhof Angela Derksen

De eerste financiële instellingen hebben hun jaaroverzicht voor 2016 al verzonden. En de verzending van jaaropgaven van looninkomsten zal niet zo lang meer op zich laten wachten.

Lijstje

Tijd dus om de stukken te verzamelen die nodig zijn om uw aangifte 2016 voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen mee samen te stellen. Om u daarbij te helpen, hebben wij ook dit jaar weer een lijstje samengesteld. Op dit lijstje vindt u de stukken die mogelijk nodig zijn om uw aangifte 2016 te kunnen maken.

Het lijstje betreft uiteraard de aangifte van particulieren. Ondernemers moeten hun volledige administratie aanreiken, zodat we aan de hand daarvan de balans en resultatenrekening kunnen samenstellen. Genieters van resultaat uit overige werkzaamheden hoeven niet altijd een volledige administratie te voeren. Ondernemers en resultaatgenieters kunnen het lijstje wel gebruiken voor hun privé stukken.

Digitaal

Veel stukken worden door werkgevers, banken en dergelijke al niet meer, of in elk geval niet standaard, per post verzonden. In veel gevallen ontvangt u een e-mail met daarbij de informatie. Of een bericht met de melding dat u de jaaropgave of het overzicht kunt downloaden bij de financiële instelling.

Uiteraard is het prima wanneer u ons de gegevens voor uw aangifte digitaal toestuurt. Dat doet u bijvoorbeeld door de van de financiële instellingen ontvangen of door u gedownloade bestanden met een e-mail aan ons door te sturen.

Vooringevulde aangifte 2016

Ook voor de aangifte 2016 kunnen wij de door de Belastingdienst voor u reeds ingevulde gegevens downloaden. Hoe dat werkt, leest u hier. Het is belangrijk dat u ons de machtigingsbrief, die u van de Belastingdienst ontvangt, snel doorstuurt. Deze machtiging is namelijk geldig gedurende een beperkte periode.

DigiD

Uw DigiD hebben we voor het indienen van uw aangifte 2016 niet nodig. Wij dienen uw aangifte, alsmede eventuele andere met de aangifte verband houdende verzoeken, in bij de Belastingdienst met behulp van onze aangiftesoftware.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.