Verwachte wijziging tarieven overdrachtsbelasting

Gepubliceerd op: 14 september 2020

Het kabinet wil met ingang van 1 januari 2021 de mogelijkheden voor starters/particulieren om een eigen woning te kopen vergroten. Naar verwachting worden morgen op Prinsjesdag de wijzigingen van de tarieven voor de overdrachtsbelasting bekend gemaakt.

Zie voor het op Prinsjesdag 2020 ingediende wetsvoorstel onze notitie Tarieven overdrachtsbelasting.

Huidige regeling

Het tarief voor de overdrachtsbelasting is momenteel:

  • 2% voor woningen en bijbehorende aanhorigheden, zoals een garage.
  • 6% voor alle andere onroerende zaken, zoals bedrijfsgebouwen.

Bij de aanschaf van een woning maakt het voor de hoogte van het tarief niet uit wie de woning koopt en of diegene de woning weer doorverkoopt.[1] Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de vraag of de woning zelf wordt bewoond of wordt verhuurd.

Verwachte wijzigingen

Het kabinet is van plan om met ingang van 2021 de volgende wijzigingen met betrekking tot de overdrachtsbelasting door te voeren:

  • Verlaging van het huidige 2%-tarief naar 0% voor starters tussen 18 en 35 jaar die een woning voor eigen gebruik kopen.
  • Verhoging van het tarief naar 8% voor (particuliere) beleggers die een woning kopen om te gaan verhuren.

Omdat de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd, ontvangt de overheid extra belastingopbrengsten die zij wil gebruiken ter dekking van de maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het bedrijfsleven zal mee gaan betalen om de uitstoot van CO2 de komende jaren terug te dringen.

[1] Wanneer een woning binnen 6 maanden wordt doorverkocht geldt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

 

 

Andere artikelen