Verplichte reservering door VvE

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de verenigingen van eigenaren (VvE’s) onvoldoende reserveert voor het benodigde onderhoud en de geplande vernieuwingen van het door de vereniging beheerde gebouw. 35% van de in het handelsregister ingeschreven VvE’s heeft geen meerjarenonderhoudsplan om de vulling van het reservefonds mee te onderbouwen.

Daarom stellen de ministers Blok en Van der Steur voor om aan VvE’s de verplichting op te leggen om jaarlijks tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw te reserveren in het reservefonds.
Daarnaast wordt de vereniging bevoegd om een overeenkomst van geldlening aan te gaan voor de financiering van:
– verbetering van de energieprestatie van het gebouw;
– onvoorziene onderhoudskosten;
– andere dan de gewone jaarlijkse kosten, indien de omvang van het reservefonds niet toereikend is (ondanks dat in de voorgaande 2 jaren is gereserveerd).

Het wetsvoorstel is voor internetconsultatie openbaar gemaakt. Tot 30 september 2015 kan op het voorstel worden gereageerd. De beoogde ingang ligt na de zomer van 2016.

Andere artikelen

Afbetaling coronaschulden

Met ingang van oktober 2022 moeten ondernemers hun coronaschulden aflossen aan de Belastingdienst. We zetten de regels die daarbij gelden voor je...

Restwaarde leasefiets

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeuring gegeven voor de bepaling van de restwaarde van een “leasefiets”.