Verplichte reservering door VvE

Gepubliceerd op: 3 augustus 2015

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de verenigingen van eigenaren (VvE’s) onvoldoende reserveert voor het benodigde onderhoud en de geplande vernieuwingen van het door de vereniging beheerde gebouw. 35% van de in het handelsregister ingeschreven VvE’s heeft geen meerjarenonderhoudsplan om de vulling van het reservefonds mee te onderbouwen.

Daarom stellen de ministers Blok en Van der Steur voor om aan VvE’s de verplichting op te leggen om jaarlijks tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw te reserveren in het reservefonds.
Daarnaast wordt de vereniging bevoegd om een overeenkomst van geldlening aan te gaan voor de financiering van:
– verbetering van de energieprestatie van het gebouw;
– onvoorziene onderhoudskosten;
– andere dan de gewone jaarlijkse kosten, indien de omvang van het reservefonds niet toereikend is (ondanks dat in de voorgaande 2 jaren is gereserveerd).

Het wetsvoorstel is voor internetconsultatie openbaar gemaakt. Tot 30 september 2015 kan op het voorstel worden gereageerd. De beoogde ingang ligt na de zomer van 2016.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.