Vermogenstoets toeslagen

Gepubliceerd op: 25 november 2014

20141125_vermogenstoets toeslagen abacus_VWGNijhof

Minister Schippers van VWS heeft het bedrag voor de vermogenstoets in de zorgtoeslag voor 2015 bekend gemaakt. Als de grondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) hoger is dan de som van: het heffingvrij vermogen plus € 82.093, bestaat voor heel 2015 geen recht op de zorgtoeslag. Het nieuwe bedrag van het heffingvrij vermogens is nog niet bekend gemaakt. Voor 2014 bedraagt het heffingvrij vermogen € 21.139 (voor fiscaal partners het dubbele: € 42.278). Dat betekent dat geen recht bestaat op de zorgtoeslag wanneer de grondslag van box 3 meer bedraagt dan € 103.232 (voor fiscaal partners: € 124.371).

Voor AOW-ers is het heffingvrij vermogen vaak hoger door de ouderentoeslag. Deze bedraagt voor 2014 € 27.984, wanneer het inkomen uit werk en woning (box 1) niet hoger is dan € 14.302, of € 13.992 bij een inkomen uit werk en woning tussen € 14.302 en € 19.895. Bij een inkomen uit werk en woning boven € 19.895 heeft de AOW-er geen recht op de ouderentoeslag. De ouderentoeslag geldt per fiscaal partner.
Al deze cijfers betreffen het belastingjaar 2014. De geïndexeerde bedragen voor 2015 zullen slechts een fractie hoger zijn. Deze bedragen worden eind 2014 bekend gemaakt.

De grondslag voor box 3 wordt bepaald op 1 januari van elk jaar. Voor de toeslagen van 2015 is daarom van belang de situatie op 1 januari 2015. Maatregelen om de grondslag van box 3 zodanig te verlagen dat in 2015 recht bestaat op de zorgtoeslag (en/of huurtoeslag, zie hierna) moeten dan ook vóór 1 januari 2015 zijn genomen. Welke maatregelen worden genomen (of niet) hangt af van de persoonlijke voorkeuren van de (potentieel) toeslaggerechtigde. VWGNijhof helpt u graag met deze afweging.

Ook de huurtoeslag bevat een vermogenstoets. In tegenstelling tot de zorgtoeslag sluit die toets alleen aan bij het heffingvrij vermogen van box 3, derhalve zonder het extra bedrag van € 82.093. Ook voor de huurtoeslag geldt dat overschrijding van het heffingvrij vermogen betekent dat voor het hele jaar geen recht bestaat op de toeslag.

De hiervoor beschreven ouderentoeslag op het heffingvrij vermogen in box 3 wordt afgeschaft. Deze maatregel is onderdeel van het wetsvoorstel Belastingplan 2015 dat onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen en bij akkoord van de Eerste Kamer per 1 januari 2015 in werking zal treden. Gelukkig wordt de ouderentoeslag niet direct op die datum afgeschaft. Deze maatregel treedt pas op 1 januari 2016 in werking. Maatregelen om te anticiperen op deze wijziging, kunnen dus nog in 2016 worden uitgevoerd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.