Verliezen uit de crisis wegpoetsen: laatste kans!

Gepubliceerd op: 5 oktober 2017

Verliezen van een BV worden verrekend met winsten van het voorgaande jaar (carry back) en van de op het verliesjaar volgende 9 jaren (carry forward). Voor verliezen uit een eenmanszaak, maatschap of VOF geldt voor carry back een termijn van 3 jaar.

Verliezen uit de crisis

In 2008 sloeg de economische crisis voor het eerst toe. Met voor veel ondernemingen een (of meer) verliesjaar. Verliezen uit 2008, die in 2017 nog open staan, moeten uiterlijk in 2017 worden verrekend. Je hebt dan nog een paar maanden om maatregelen te nemen. Na de oliebollen van 31 december 2017 verdampt het verlies anders definitief.

Voor verliezen waarvoor in 2008 is gekozen om ze deels terug te wentelen naar 2005 of 2006 geldt een kortere termijn voor carry forward. Deze verliezen mogen worden verrekend met de 6 (in plaats van 9) volgende jaren. Voor zover deze verliezen niet zijn verrekend, zijn ze al verdampt.

Verliezen verrekenen

Wat moet je doen om openstaande verliezen te verrekenen. Dat is simpel: winst maken. Uiteraard moet dat fiscale winst zijn (een positief belastbaar bedrag). In de gevallen waarin na 8 jaar de verliezen nog open staan, is dat uit de normale bedrijfsuitoefening niet gelukt.

Herwaarderen

De focus komt dan te liggen op het realiseren van in de activa en/of passiva van de onderneming verborgen stille reserves of goodwill. Maar het simpelweg eenmalig herwaarderen van activa op de actuele waarde wordt fiscaal helaas niet toegestaan. Dit is in strijd met het beginsel van goedkoopmansgebruik.

Andere waarderingsmethode

Ook het overstappen op een andere waarderingsmethode stuit hoogstwaarschijnlijk op bezwaren van de zijde van de Belastingdienst. En die wordt daarin waarschijnlijk gesteund door de Belastingrechter. Dan zouden immers winsten worden belast, waarvan nog niet vast staat dat ze daadwerkelijk worden gerealiseerd. Een goed koopman wordt nu eenmaal geacht voorzichtig te zijn. De hoogste belastingrechter heeft hier overigens nog geen uitsluitsel over gegeven.

Daadwerkelijk realiseren

Het verstandigst is daarom een manier te zoeken om de stille reserve(s) in activa (en/of de goodwill) daadwerkelijk te realiseren. Dat kan door de activa, waarin de stille reserves zitten, te verkopen en terug te huren (sale and lease back). Of door ze in te brengen in een maatschap of VOF. Uiteraard kunnen daar haken en ogen aan zitten. Zo moet worden gelet op de gevolgen voor de BTW en overdrachtsbelasting. Daarnaast moeten de juridische regels rond een dergelijke overdracht in acht worden genomen. VWGNijhof zet een en ander in de in 2017 nog resterende ruim 85 dagen graag voor u op een rij.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.