Verliesverrekening Vpb wijzigt per 2022

Gepubliceerd op: 23 juni 2021

De in de belastingplannen voor 2021 opgenomen wijzigingen in de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan in per 1 januari 2022. Deze ingangsdatum moest nog bij (klein) Koninklijk besluit worden bevestigd.

Onbeperkt voorwaarts

Verliezen worden dan in de Vpb weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Het gaat uiteraard om de verliezen die op 1 januari 2022 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. Dat zijn de verliezen die zijn geleden in de jaren 2013 tot en met 2021 (en niet al zijn verrekend).
De verliezen van 2012 kunnen uiterlijk nog met de winst van 2021 worden verrekend.

De termijn voor achterwaartse verrekening van verliezen wijzigt niet. Een verlies wordt verrekend met de winst over het voorgaande boekjaar.

Maximaal 50%

Voor zover de belastbare winst meer bedraagt dan € 1.000.000, zijn de verliezen slechts verrekenbaar met 50% van de belastbare winst.

Stel een BV realiseert de volgende belastbare bedragen:

Jaar Belastbaar bedrag
2022 + € 1.000.000
2023 -/- € 6.000.000
2024 + € 4.000.000

Dan wordt van het verlies uit 2023 eerst € 1.000.000 verrekend met de winst van 2022. De winst van 2022 bedraagt na deze verrekening nihil.

Van het na deze verrekening in 2023 resterende verlies van € 5.000.000 wordt verrekend: € 1.000.000 + (50% * (€ 3.000.000 -/- € 1.000.000) = € 2.500.000. De belastbare winst over 2024 bedraagt derhalve: € 4.000.000 -/- € 2.500.000 = € 1.500.000.

Andere artikelen