Verliesverrekening vennootschapsbelasting aangepast

Gepubliceerd op: 25 januari 2021

De regels voor verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting zijn aangepast. Het goede nieuws is dat de termijn is verruimd. Het slechte dat niet altijd meer met de volledige winst wordt verrekend.

Onbeperkt voorwaarts

Het verlies van een boekjaar wordt verrekend met:

  • de winst van het voorafgaande boekjaar (dat is ongewijzigd);
  • de winsten van alle volgende boekjaren (dat waren slechts de 6 volgende boekjaren).

Dat is een terechte aanpassing. Beoogd wordt immers om de totale winst tijdens de hele levensduur van de onderneming te belasten.

Maximaal met 50% van de winst

Deze beperking van de verliesverrekening geldt vanaf een winst van € 1.000.000.

Als bijvoorbeeld in 2021 een verlies van € 2.500.000 wordt gerealiseerd en in 2022 een winst van € 2.500.000, wordt in 2022 verrekend: € 1.750.000. Namelijk: € 1.000.000 + 50% van € 1.500.000. Over € 750.000 moet in 2022 vennootschapsbelasting worden betaald.

Overgangsregeling

De nieuwe regels gelden voor de verrekening van alle verliezen die op 31 december 2021 nog verrekenbaar zijn. Dat zijn de verliezen die zijn ontstaan in 2013 en latere jaren.

Verrekening van verliezen uit 2011 is mogelijk tot en met 2020 (de termijn voor voorwaartse verliesverrekening bedroeg toen nog 9 jaar). Verliezen uit 2012 kunnen tot en met 2021 worden verrekend.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.