Verlies niet verrekenen met verzamelinkomen

Gepubliceerd op: 2 juni 2015

20150602_verzamelinkomen_VWGNijhof

Eén van de inkomensbegrippen in de inkomstenbelasting is het verzamelinkomen. Over het verzamelinkomen worden niet de verschuldigde belasting en premies volksverzekeringen berekend, dat geschiedt over het belastbaar inkomen, maar het is wel van belang als rekengrootheid voor diverse regelingen. Binnen de inkomstenbelasting wordt het verzamelinkomen bijvoorbeeld gebruikt voor de berekening van de drempel in de giftenaftrek. Maar misschien is het gebruik buiten de inkomstenbelasting nog wel belangrijker. Zo is het verzamelinkomen van belang bij de inkomenstoetsen in de zorg-, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag.

Onlangs besliste het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden dat een verlies niet wordt verrekend met het verzamelinkomen. De belanghebbende in deze casus genoot een belastbaar inkomen, voor de verrekening van het verlies van een ander belastingjaar, van € 27.770. Het totaal van de verrekenbare verliezen afkomstig uit voorgaande jaren bedroeg € 41.845. Na verrekening resteerde dan ook een belastbaar inkomen van € 0, waardoor geen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd waren.

Het verzamelinkomen werd door de Belastingdienst vastgesteld op € 27.770, derhalve zonder rekening te houden met de te verrekenen verliezen. Dit oordeelt het Hof in overeenstemming met de geldende wetgeving. Voor bijvoorbeeld de toeslagen wordt dan ook, ondanks de te verrekenen verliezen, gerekend met dit inkomen. In een jaar waarin verlies wordt geleden, wordt het negatieve verzamelinkomen voor de meeste inkomenstoetsen fictief vastgesteld op nihil.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.