Verlenging bijzonder uitstel van betaling

Gepubliceerd op: 26 juni 2020

De Belastingdienst heeft het aangekondigde formulier voor de aanvraag van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling gepubliceerd op haar website. Helaas blinkt deze voor veel ondernemers belangrijke regeling opnieuw niet uit in duidelijkheid.

Bijzonder uitstel van betaling

In verband met de coronacrisis zijn de regels voor uitstel van betaling van belastingen van ondernemers flink versoepeld. We schrijven er onder andere over in ons artikel Bijzonder uitstel van betaling een update. Het uitstel wordt na aanvraag verleend voor 3 maanden. Dit bijzonder uitstel van betaling heeft de vorm van het opschorten van alle invorderingsmaatregelen. Daardoor hoeft het verzoek maar één keer worden gedaan en vervolgens werkt het voor het grootste deel van de belastingen ten laste van die ondernemer. Voor uitstel van betaling van douanerechten en pensioenpremies moet een apart verzoek worden ingediend bij de betreffende instanties.

Na 3 maanden

Voor ondernemers die bijna direct na het begin van de coronacrisis om bijzonder uitstel van betaling hebben verzocht, loopt de termijn van 3 maanden inmiddels af. Verlenging is mogelijk en dat kan het best met het nu beschikbaar gestelde formulier worden aangevraagd. Het formulier kan worden benaderd via DigiD.

Voor de verlenging van het bijzonder uitstel van betaling worden twee categorieën onderscheiden. Op het moment van het verzoek om bijzonder uitstel van betaling (eerder schreven we dat het moment van het verzoek om verlenging van he bijzonder uitstel van betaling hiervoor beslissend is, maar uit de toelichting op de website van de Belastingdienst blijkt dat dit niet juist is) bedroeg het totaal van de openstaande belastingschulden:

  • minder dan € 20.000;
  • € 20.000 of meer.

Bij een totaal aan openstaande belastingschulden van minder dan € 20.000 is het verzoek betrekkelijk eenvoudig. In het formulier moet worden aangegeven de omstandigheden en gevolgen waardoor de onderneming door de coronacrisis is getroffen (aan de hand van bijvoorbeeld cijfers kan worden aangetoond dat de omzet of de opdrachten/boekingen zijn verminderd). Tevens moet worden verklaard dat de ondernemer alles doet om de liquiditeitspositie te behouden of versterken. Dit laatste houdt in dat de onderneming in/over 2020 geen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert en aan bestuur en directie geen bonussen uitkeert.

Wanneer voor meer dan € 20.000 aan belastingschulden open staat, heeft de Belastingdienst meer informatie nodig. Dan moet tevens een verklaring van een derde-deskundige worden overlegd. Dat is bijvoorbeeld een accountant, belastingadviseur, externe consultant, externe financier of branche-organisatie. Deze verklaring moet een liquiditeitsprognose bevatten, die is opgemaakt naar de feiten en omstandigheden, voor zover die op het moment van de aanvraag bekend zijn.

Schriftelijk verzoek

Het is ook mogelijk om niet het online formulier te gebruiken en schriftelijk (met een brief) te verzoeken om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Uiteraard moet aan alle hiervoor genoemde voorwaarden worden voldaan. De afwikkeling van deze schriftelijke verzoeken door de Belastingdienst neemt wel wat meer tijd in beslag.

Geen verlenging

Ondernemers die niet vragen om verlenging van het uitstel van betaling, moeten hun belastingschulden uiteraard betalen. Dat geldt voor de schulden waarvoor het bijzonder uitstel gold, maar uiteraard ook voor nieuwe belastingschulden. Niet duidelijk is op dit moment (helaas) wat het beleid van de Belastingdienst is aangaande het aangaan van betalingsregelingen.

Betaalverzuimboetes

LET OP: wanneer geen bijzonder uitstel van betaling meer loopt, komen betaalverzuimboetes in beginsel niet meer te vervallen. Het is dan zaak om de op nieuwe aangiften loon- en omzetbelasting verschuldigde bedragen in elk geval op tijd te voldoen.

 

Andere artikelen