Verlaag de eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling

Gepubliceerd op: 26 november 2020

Indien je onverhoopt langdurig wordt opgenomen in een zorginstelling ben je op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het inkomen dat je verdient en je vermogen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door Het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK kijkt hiervoor naar de gegevens van twee jaar geleden.

Inkomen en vermogen

Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt gekeken naar het verzamelinkomen van twee jaar terug. Dit is het totaal aan inkomen in de drie boxen van de aangifte inkomstenbelasting.

Vermogen

Bij de berekening van de verschuldigde eigen bijdrage wordt daarnaast gekeken naar het vermogen in box 3 (het inkomen uit sparen en beleggen). Het vermogen wordt meegeteld indien het meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen van € 30.846,- (2020). Door het vermogen in box 3 te verlagen, kan ook de eigen bijdrage omlaag worden gebracht.

Verlaag het vermogen in box 3

Er zijn verschillende manieren om het eigen vermogen te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het schenken van het vermogen aan kinderen of kleinkinderen. Deze schenkingen kunnen contant worden gedaan of op papier. Meer over de papieren schenking lees je in ons artikel: Vergeet niet de rente op uw schuldigerkenning.

Wij denken graag met je mee over welke manier van schenken het beste bij jouw situatie past.

Heb je een levenstestament?

Een zogenaamd levenstestament kan een volmacht bevatten voor het doen van schenkingen. Dit kan zinvol zijn indien je hiertoe zelf niet meer in staat bent op het moment dat je in een zorginstelling terechtkomt. Door middel van het levenstestament blijft het dan toch mogelijk de omvang van het vermogen in box 3 te verkleinen door het weg te schenken.

Iets veranderd?

Word je opgenomen in een zorginstelling en is het inkomen en/of vermogen nu lager dan op 1 januari twee jaar geleden? Dan kun je het CAK verzoeken de eigen bijdrage opnieuw vast te stellen aan de hand van de actuele gegevens.

Andere artikelen