Verhuur appartement en parkeerplaats

Gepubliceerd op: 18 januari 2022

De rechtbank Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat de verhuur van een appartement met een parkeerplaats voor de BTW één handeling is.

Eén prestatie

De rechtbank beslist dat de verhuur van een appartement en een parkeerplaats aan dezelfde huurder moet worden geduid als één economische prestatie. Het kunnen wonen in het appartement vormt het kenmerkende element van deze prestatie. Het gebruik kunnen maken van de parkeerplaats houdt nauw verband met het wonen in het gehuurde appartement.

BTW-aftrek

De zaak betreft nieuw gebouwde appartementen. De verhuurder heeft bij de koop van het verhuurde appartement BTW betaald en probeert een deel van die BTW aftrekbaar te maken.

De verhuur van woning is vrijgesteld van BTW. Maar de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen niet. Wanneer de verhuur van de parkeerplaats als een afzonderlijke prestatie zou worden gezien, had de verhuurder recht op aftrek van een deel van de bij de koop van het appartement aan de verkoper betaalde BTW.

De rechtbank steekt hier een stokje voor door te beslissen dat de parkeerplaats opgaat in de van BTW vrijgestelde verhuur van het appartement.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.