Vereenvoudiging BTW elektronische handel

Gepubliceerd op: 9 oktober 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft het concept van het wetsvoorstel tot implementatie van artikel 2 en 3 van de richtlijn elektronische handel ter internetconsultatie vrijgegeven. We bespreken hierna een aantal elementen van dit wetsvoorstel. Deze nieuwe BTW-regels zijn onder andere van belang voor exploitanten van webshops.

Afstandsverkopen

De BTW op levering van goederen aan particulieren, waarbij het vervoer geschiedt door of voor rekening van de leverancier, moet worden afgedragen in het land van aankomst van de goederen. Dat is het land waar de afnemer woont. Deze afstandsverkopen komen uiteraard nogal eens voor bij de verkoop van goederen via webshops.

Het gevolg is dat leveranciers BTW moeten afdragen in andere landen dan waar ze zijn gevestigd. Dat levert uiteraard extra administratieve lasten op. In verband daarmee hoeven afstandsverkopen pas in het land van aankomst van de goederen met BTW te worden belast wanneer de omzet de door dat land vastgestelde drempel overschrijdt.

Vereenvoudiging

Met ingang van 1 januari 2021 worden deze drempels afgeschaft. Daardoor moeten veel meer ondernemers BTW afdragen in een buitenland. Doordat voor die afdracht een één-loket-systeem (one stop shop) wordt ingevoerd, is toch sprake van een vereenvoudiging.

Dit systeem houdt in dat alle BTW wordt afgedragen aan de fiscus van het vestigingsland van de leverancier. De lidstaten van de EU verrekenen onderling deze BTW.

Geringe waarde

Met de invoering van de richtlijn wordt de vrijstelling van BTW voor de invoer van goederen met een geringe waarde afgeschaft. Dat zijn goederen met een waarde tot € 22. Wanneer een Nederlandse consument voor € 10 een telefoonhoesje koopt uit China, drukt daarop door de invoervrijstelling geen BTW. Vanaf 2021 moet deze consument in verband met de invoer van het hoesje in Nederland echter € 2,10 aan BTW betalen. Er komt wel de mogelijkheid dat de Chinese leverancier de BTW inzake de invoer afwikkelt. En er komt een speciale regeling voor postzendingen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.