Verdwijnt de oproepkracht in 2020?

Gepubliceerd op: 18 oktober 2019

Indien je werkt met oproepkrachten (nul-uren of min-max) dan is de kans aanwezig dat je vanaf aanstaande januari geen gebruik meer kunt maken van deze flexibele wijze van oproepen voor de oproepkrachten die reeds bij je in dienst zijn.

WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), welke in werking zal treden op 1 januari 2020, bevat een pakket met diverse nieuwe maatregelen. Een belangrijke en ingrijpende wijziging is die voor de oproepkrachten.

Oproepkrachten

Vanaf 1 januari a.s. ben je namelijk als werkgever verplicht een oproepkracht, welke 12 maanden of meer in dienst is, vaste uren aan te bieden. Je moet de oproepkracht dan schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) een aanbod doen voor vaste uren gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren over de afgelopen 12 maanden.

Voorbeeld:

Met een werknemer is twee keer een nul-urencontracten overeengekomen, beide keren voor de duur van 12 maanden. Het laatste contract eindigt op 1 september 2020. Op 1 januari 2020 dien je als werkgever deze oproepkracht een schriftelijk aanbod te doen om voor vaste uren werkzaam te zijn. De oproepkracht is immers op 1 januari 2020 al meer dan 12 maanden in dienst. Het aanbod moet voor 1 februari 2020 zijn gedaan (overgangsrecht). Stel dat de oproepkracht in 2019 gemiddeld 10 uur per week werkte, dan ben je verplicht deze uren voor vast aan te bieden.

Het gaat hier om een aanbiedingsplicht, oftewel de oproepkracht mag het aanbod weigeren. Voor oproepkrachten kan het wellicht ook nadelig zijn als zij de vaste uren accepteren. Zij kunnen dan namelijk verplicht worden om op vaste dagen en tijden te komen werken. Indien de oproepkracht het aanbod weigert, moet dit nog wel schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) worden bevestigd. Als werkgever blijf je vervolgens wel verplicht dit aanbod om de 12 maanden te doen.

Ondersteuning

De oproepkracht zal dus niet verdwijnen door de nieuwe maatregelen in 2020 maar verkrijgt wel meer rechten bij een langdurig dienstverband. VWG salarisadministratie kan je uiteraard ondersteunen bij het inventariseren van de oproepkrachten welke onder deze regeling vallen, bij het berekenen van het gemiddeld aantal uren alsmede bij het opstellen van de brief (model) voor het doen van het aanbod.

Tips

Algemeen

Let bij het aannemen van oproepkrachten op bovengenoemde wetswijziging alsmede bij het eventueel verlengen van een contract met een oproepkracht. Onder omstandigheden kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om enkel een dienstverband van in totaal 11 maanden aan te gaan met een oproepkracht. Voorts kan het verstandig zijn om een contract van een oproepkracht niet te verlengen om zodoende de flexibiliteit te kunnen behouden.

Horeca

In de huidige Horeca CAO geldt naast bovengenoemde ook nog eens dat je als werkgever een oproepkracht per periode van 52 weken voor ten minste 156 uren werk moet aanbieden. Zorg ervoor dat je dit aanbod schriftelijk vastlegt (bijvoorbeeld per e-mail) zodat je te allen tijde kunt aantonen dat je voldaan hebt aan dit vereiste.

Huidig recht

Tot slot is het belangrijk om te weten dat deze wetswijziging deels voortvloeit uit reeds bestaande wetgeving. In de wet is namelijk ter bescherming van de oproepkracht al opgenomen dat indien een oproepkracht meer dan 3 maanden min of meer structureel en regelmatig is opgeroepen de oproepkracht zich in dat geval op het standpunt kan stellen dat het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen drie maanden zijn vaste uren zijn geworden (art. 7:610b BW). Gebruik een oproepkracht dus ook echt als een oproepkracht! Dat houdt in: inzetten ingeval van piekdrukte, vervanging ziekte, vakantieperiodes, etcetera.

 

Andere artikelen