Verdelen tussen fiscaal partners: de moeite waard

Gepubliceerd op: 30 maart 2023

In de aangifte inkomstenbelasting kan een aantal inkomens- en aftrekposten naar keuze worden verdeeld tussen fiscaal partners. De meest voordelige verdeling kan een fors bedrag aan belasting besparen.

De berekening van de meest voordelige verdeling zat even in de online aangifte in Mijn Belastingdienst. Maar toen bleek dat de tool niet in alle situatie goed werkte, is deze uitgeschakeld. Inmiddels is bekend dat de tool tijdens de lopende aangiftecampagne niet weer zal worden teruggeplaatst.

Fiscaal partners

Fiscaal partner zijn gehuwden en geregistreerd partners. Ongehuwd samenwonenden zijn fiscaal partner wanneer ze op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en:

 • een notarieel samenlevingscontract hebben gesloten, of;
 • uit hun relatie een kind is geboren of;
 • het kind van de ander is erkend of;
 • ze voor de toepassing van hun pensioenregeling als partner zijn aangemeld;
 • een minderjarig kind van één van beiden op het woonadres staat ingeschreven.

Inkomsten en aftrekposten

De inkomsten en aftrekposten die partners mogen verdelen, zijn:

 • saldo eigen woning;
 • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen;
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten;
 • weekenduitgaven gehandicapten;
 • aftrekbare giften;
 • inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2);
 • inkomen uit werk en woning (box 3).

Computerprogramma

De berekening van de gunstigste verdeling is behoorlijk lastig, omdat je tegenwoordig niet alleen rekening hoeft te houden met de tarieven, maar ook met de inkomensafhankelijke heffingskortingen. Een stuk eenvoudiger wordt de berekening wanneer deze met een computerprogramma kan worden gemaakt.

Hoogste inkomen

In het verleden was het nagenoeg altijd het voordeligst om de aftrekposten (bijvoorbeeld voor de eigen woning) toe te delen aan de fiscaal partner met het hoogste inkomen in box 1. Doordat het aftrektarief gelijk wordt getrokken aan het laagste tarief voor box 1 (in 2023 is dat gerealiseerd; in 2022 bedraagt de aftrek nog 40%), is dat lang niet altijd meer het geval. Dat komt doordat de heffingskortingen hoger zijn naarmate het inkomen lager is. Wat blijft is dat een niet-optimale verdeling honderden euro’s extra aan belasting kan kosten. Kom je er niet uit? Wij helpen je graag.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.