Verblijfkostenvergoedingen chauffeurs tot 2021 onbelast

verblijfkostenvergoedingen chauffeurs vwgnijhof

De afspraken met de Belastingdienst over de fiscale beoordeling van de verblijfkostenvergoedingen uit de CAO voor het beroepsgoederenvervoer zijn vorig jaar doorgetrokken naar 31 december 2021. Door deze afspraken kunt u alle verblijfkostenvergoedingen van artikel 40 en 41 van de CAO onbelast blijven uitbetalen.

Verblijfkostenvergoedingen

Artikel 40 en 41 van de cao hebben betrekking op de kosten die een chauffeur onderweg maakt. Het gaat hier om maaltijden zoals ontbijt, lunch en diner en overige consumpties. Tevens betreft het ook kleine uitgaven zoals sanitaire voorzieningen en waskosten. Deze in de CAO genoemde vergoedingen kunnen onbelast gegeven worden. Ze vallen onder de gerichte vrijstellingen. Uw vrije ruimte van de werkkostenregeling (1,2% van de fiscale loonsom) wordt er niet door beïnvloed.

Wat als u meer wilt vergoeden?

Wilt u als werkgever meer geven, dan is dit meerdere individueel belast bij de werknemer. Dit is alleen anders als het meerdere wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Alleen als u binnen deze vrije ruimte blijft, is het meerdere onbelast. Alles wat u vergoedt en verstrekt boven de vrije ruimte is belast tegen 80% eindheffing. Eindheffing betekent dat de belasting voor rekening van de werkgever komt.

Voorbeeld

Stel u heeft een fiscale loonsom van € 1.000.000. Uw vrije ruimte bedraagt dan € 12.000. Als u boven de bedragen uit de CAO € 19.000 aan verblijfkostenvergoedingen verstrekt, dan overschrijdt u de vrije ruimte met € 7.000. Daarover betaalt u € 5.600 eindheffing (80%). Uw totale kosten komen daardoor op € 24.600 in plaats van € 19.000.

U kunt ook het meerdere individueel belasten bij de werknemers. Om de werknemers hetzelfde bedrag aan netto vergoeding te geven, moet de werkgever de loonbelasting voor zijn rekening nemen. Daardoor wordt de loonbelasting gebruteerd. VWGNijhof kan voor u berekenen wat voor u de beste optie is.

Andere artikelen

Afbetaling coronaschulden

Met ingang van oktober 2022 moeten ondernemers hun coronaschulden aflossen aan de Belastingdienst. We zetten de regels die daarbij gelden voor je...

Restwaarde leasefiets

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeuring gegeven voor de bepaling van de restwaarde van een “leasefiets”.

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...