Van wie is geld op een en/of-rekening?

Gepubliceerd op: 7 augustus 2023

Dat geld op een en/of-bankrekening staat, betekent nog niet dat het van beide rekeninghouders is.

Casino

Dat blijkt in een zaak waarvan in de pers melding wordt gemaakt. Het gaat om twee vrienden, die altijd samen spelen in het casino. Eén van hen winst een prijs van € 1,37 miljoen. Hij wil deze prijs delen met zijn vaste speelmaatje en ze openen daarvoor bij de bank een en/of-rekening, waarop de prijs wordt gestort.

De Belastingdienst is echter van mening dat het delen van een prijs met je vriend kwalificeert als een schenking waarover de vriend schenkbelasting moet betalen. Het tarief: 40%; met dien verstande dat € 2.418 is vrijgesteld en vervolgens over de eerste € 138.641 slechts 30% is verschuldigd.

En/of

Een en/of-rekening is een gezamenlijke rekening. Maar dat betekent niet meer dan dat de rekening op naam van twee (of meer) rekeninghouders staat, die elk het geld op de rekening kunnen opnemen of overboeken zonder dat de andere rekeninghouder daar toestemming voor hoeft te geven. Wanneer beide rekeninghouders telkens toestemming moeten geven, is sprake van een en/en-rekening.

Partners

En/of-rekeningen worden vaak gebruikt door gehuwden of (geregistreerd) samenwonende partners. Maar ook dan is het op de en/of-rekening gestorte geld niet automatisch van beide partners. Zelfs niet wanneer sprake is van een algehele gemeenschap van goederen, want ook dan kunnen partners bijvoorbeeld schenkingen hebben ontvangen, waarvan is bepaald dat ze buiten de huwelijkse gemeenschap blijven.

Administratie

Gehuwden en (geregistreerd) partners doen er verstandig aan om een zodanige administratie te voeren dat wordt bijgehouden welk vermogen van welke partner is. In de praktijk worden dergelijke administraties vaak niet of alleen gebrekkig gevoerd. Dat is geen probleem, totdat de relatie verbreekt en de pot verdeeld moet worden. Wanneer dan niet kan worden onderbouwd van welke partner een bezitting is, resteert de rechter desgevraagd vaak weinig anders dan een salomonsoordeel. De casinovrienden hebben daar niets aan omdat wel vast staat wie van hen de prijs heeft gewonnen.

Andere artikelen