Vakantiekilometers zijn privé

Gepubliceerd op: 29 september 2014

Een directeur van een B.V. reed met zijn auto van de zaak naar zijn vakantieadres in Italië. In zijn vakantie reed hij naar een fabriek in de buurt, waar hij voor zijn B.V. een machine inspecteerde.

Hof Amsterdam oordeelt dat alleen de kilometers van het vakantieadres naar de bezochte fabriek als zakelijk kwalificeren. De kilometers van de woonplaats van de directeur naar het vakantieadres kwalificeren als privékilometers. Dat is alleen anders wanneer deze kilometers niet zouden zijn gemaakt (of niet in die omvang) door iemand, die niet een dienstbetrekking als die van de directeur vervult, maar wat betreft inkomen, vermogen en gezin in dezelfde omstandigheden verkeert.

Volgens het hof is dat niet het geval omdat het een feit van algemene bekendheid is dat wintersportvakanties gemeengoed zijn. Ook is algemeen bekend dat wintersportbestemmingen op meer dan 250 kilometer afstand van Nederland liggen, zodat op en neer de grens van 500 privékilometers wordt overschreden.

 

(Hof Amsterdam 18-9-2014, nr. 13/00129)

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.