VA 2022 onder bijzonder uitstel van betaling

Gepubliceerd op: 2 maart 2022

De regeling voor het bijzonder uitstel van betaling eindigt per 1 april 2022. Hoe werkt dit voor de voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2022?

Voorlopige aanslag

Bijzonder uitstel van betaling is mogelijk voor alle belasting die uiterlijk 31 maart 2022 moeten zijn betaald. Voorlopige aanslagen mogen in één keer, maar ook in termijnen worden betaald. Bij betaling in één keer moet het volledige bedrag van de aanslag uiterlijk 28 februari 2022 zijn betaald (de betalingskorting mag dan op het bedrag van de aanslag in mindering worden gebracht, maar doordat het tarief van de invorderingsrente slechts 0,01% bedraagt, is deze korting in 2022 slechts een heel klein bedrag).

Betalen in termijnen

Het alternatief is betaling in 11 maandelijkse termijnen (al dan niet met een incassomachtiging), waarvan de eerste op 28 februari 2022 vervalt. Een deel van die termijnen vervalt dan ná 31 maart 2022. De Belastingdienst meldt dat het Kabinet heeft besloten dat al deze termijnen onder het bijzonder uitstel van betaling vallen (als de ondernemer dit uitstel heeft aangevraagd en gekregen). De totale voorlopige aanslag hoeft dan niet te worden betaald, maar loopt mee in de aflossingsregeling (aflossing in 60 gelijke maandelijkse termijnen met ingang van oktober 2022). Sneller aflossen is uiteraard toegestaan.

Verminderen

Als de voorlopige aanslag, naar verwachting, te hoog is, kan de Belastingdienst worden verzocht om de aanslag te verminderen. Aan een dergelijk verzoek komt de Belastingdienst bijna altijd tegemoet. Het grootste risico van een te lage voorlopige aanslag is dat over een achteraf bij te betalen bedrag belastingrente verschuldigd kan zijn. Het tarief van de belastingrente bedraagt voor de inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting 8%.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.