Uitstel van betaling weer verlengd

Gepubliceerd op: 1 februari 2022

Staatssecretaris Van Rij heeft de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling van belastingen in verband met de coronacrisis opnieuw verlengd.

Deadline

Ondernemers die hun belastingschulden als gevolg van de coronacrisis niet kunnen betalen, konden tot en met 31 januari 2022 een beroep doen op de verruimde regeling voor buitengewoon uitstel van betaling. Deze deadline is nu verlegd naar 31 maart 2022.

Uitstel is nu mogelijk voor alle belastingschulden die uiterlijk op 31 maart 2022 betaald moeten zijn. De BTW over het eerste kwartaal van 2022 moet worden betaald uiterlijk 30 april 2022. Deze belastingschuld valt dus niet onder het bijzonder uitstel van betaling en moet dan ook op tijd worden betaald (tenzij de deadline opnieuw wordt opgeschoven).

Afbetalingsregeling

De regeling voor aflossing van de onder het bijzonder uitstel van betaling opgebouwde belastingschulden wijzigt niet. Aflossing moet plaatsvinden in 60 maandtermijnen, waarvan de eerste vervalt in oktober 2022. Sneller aflossen is uiteraard geen probleem.

Van belang daarbij is dat het uitstel van betaling binnenkort niet meer renteloos is. Op dit moment bedraagt het tarief van de invorderingsrente nog 0,01%. Dit tarief bedraagt:

  • met ingang van 1 juli 2022: 1%
  • met ingang van 1 januari 2023: 2%
  • met ingang van 1 juli 2023: 3%
  • met ingang van 1 januari 2024: 4%

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.