Uitstel van betaling voor ondernemers

Gepubliceerd op: 10 mei 2022

Sinds 1 april 2022 is het bijzonder uitstel van betaling van belastingen in verband met de coronacrisis beëindigd. Wat zijn ook alweer de reguliere regels voor uitstel van betaling?

Afwikkeling coronaschulden

Uiteraard moeten ondernemers die belastingschulden hebben opgebouwd onder de regeling voor bijzonder uitstel van betaling (coronaschulden) deze schulden nog afwikkelen. We beschrijven de hiervoor geldende betalingsregeling in onze factsheet Bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis.

Kort uitstel

Ondernemers kunnen eenvoudig kort uitstel van betaling vragen. Het eenvoudige zit er in dat de ontvanger geen onderzoek pleegt en het uitstel eenvoudig schriftelijk of telefonisch kan worden aangevraagd. Je vindt de voorwaarden voor dit kort uitstel in paragraaf 25.6.2d van de Leidraad Invordering 2008. Het uitstel duurt dan 4 maanden.

LET OP: het is vervolgens niet mogelijk om het uitstel van betaling te verlengen (artikel 25.6.2c Leidraad Invordering 2008).

Betalingsregeling

De ontvanger verleent ondernemers een betalingsregeling voor maximaal 12 maanden (maar de regeling moet een zo kort mogelijke periode beslaan). Voorwaarden zijn dat aan alle nieuwe betalingsverplichtingen jegens de Belastingdienst wordt voldaan en dat zekerheid wordt gesteld voor het bedrag waarvoor de betalingsregeling wordt verleend.

De periode van 12 maanden vangt aan op het moment waarop de Belastingdienst de beschikking verstrekt waarin de betalingsregeling wordt toegestaan. Hiervoor is de Leidraad Invordering 2008 tijdelijk gewijzigd. Vanaf 1 oktober 2022 vangt de termijn weer aan op de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Onder bijzondere omstandigheden kan de betalingsregeling langer lopen of door de ontvanger worden afgezien van de vereiste zekerheid: artikel 25.6.2a Leidraad Invordering 2008.

Andere artikelen

Algemeen nut investering

In een besluit heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven welke voorwaarden aan een Algemeen nut investering worden gesteld.