Uitstel van betaling kost weer geld

Gepubliceerd op: 23 juni 2022

Met ingang van 1 juli 2022 wordt het tarief van de invorderingsrente verhoogd van 0,01% naar 1%.

Coronacrisis

Dat betekent dat mensen die uitstel van betaling genieten voor verschuldigde belasting weer rente gaan betalen. Bij het tarief van 0,01%, dat sinds 23 maart 2020 van kracht is in verband met de coronacrisis (0% was technisch niet mogelijk), bedraagt de verschuldigde rente immers (nagenoeg) nihil.

Het tarief gaat nu rap stijgen naar het “normale” tarief van 4%. Per 1 januari 2023 wordt het 2%, per 1 juli 2023: 3% en per 1 januari 2024: 4%. Invorderingsrente wordt berekend over alle na de laatste betaaldatum openstaande belastingschulden, ook over de “coronaschulden” (zie hierna).

Voorkomen

Hoe kan worden voorkomen dat invorderingsrente moet worden betaald aan de ontvanger van de Belastingdienst? Het antwoord is simpel: verschuldigde belasting op tijd betalen. De invorderingsrente wordt immers berekend vanaf de dag volgende op de laatste dag van de betalingstermijn tot de dag van betaling.

Of het voordelig is om van uitstel van betaling gebruik te maken, hangt natuurlijk af van het rendement dat op de benodigde middelen wordt gemaakt. Zonder uitstel van betaling is te laat betalen in het algemeen niet verstandig omdat de Belastingdienst dan, naast de invorderingsrente, tevens invorderings- en betekeningskosten in rekening brengt en die kunnen al snel flink oplopen.

Uitstel van betaling

De verruimde regels inzake uitstel van betaling in verband met de coronacrisis zijn sinds 1 april 2022 beëindigd. De reguliere regels zijn een klein beetje verruimd. Je leest er over in ons artikel Uitstel van betaling voor ondernemers.

Voor de belastingschulden die onder het bijzonder uitstel van betaling zijn opgebouwd, ook wel aangeduid als “coronaschulden” start in oktober 2022 de aflostermijn. Deze schulden moeten in 60 maandelijkse termijnen worden afbetaald. De eerste termijn moet uiterlijk 31 oktober 2022 zijn voldaan. De Belastingdienst komt nog met informatie over de hoogte van de coronaschuld en over de afbetalingsregeling.

Als je, om te voorkomen dat je invorderingsrente betaalt, voor 1 oktober 2022 al wilt aflossen op je coronaschulden, is het zaak om dat per aanslag te doen, met het betalingskenmerk dat bij die aanslag hoort. Als je dat niet doet, kan de (computer van de) Belastingdienst je betaling namelijk niet koppelen aan je belastingschuld.

Andere artikelen