Uitstel UBO-register?

Gepubliceerd op: 29 juli 2022

Op 27 maart 2022 is de deadline verlopen voor UBO-plichtige organisaties om hun UBO’s in te schrijven. Al eerder hebben wij een artikel geschreven over wat de gevolgen zijn voor het niet tijdig inschrijven van de UBO.

Drukte bij de Kamer van Koophandel

Veel bedrijven hebben tot het allerlaatste moment gewacht met het inschrijven van hun UBO’s. Hiervoor zijn verschillende redenen, waaronder onvrede bij sommigen wegens vermeende schending van de privacy. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Kamer van Koophandel (KvK) rond 27 maart dit jaar overspoeld werd met UBO-inschrijvingen en een achterstand opliep om deze juist te verwerken. Deze achterstand heeft ook geleid tot zorgen bij financiële instellingen.

Uit onderzoek blijkt dat 25% van de eigenaren van de dertig grootste familiebedrijven in Nederland niet vermeld staan in het UBO-register. Een deel van de bedrijven geeft aan dat dit komt door de achterstand bij de KvK. Ook zouden er voor een deel pseudo-eigenaren ingeschreven staan, waardoor echte eigenaren anoniem blijven.

Geen reden voor paniek

De financiële instellingen zijn bang dat ze geen nieuwe zakelijke relaties mogen aangaan met organisaties die nog niet juist staan ingeschreven in het UBO-register.

Het Ministerie van Financiën laat weten dat dit niet het geval is. Wanneer de KvK de opgelopen achterstand niet kan inlopen, zal de invoering van het UBO-register worden uitgesteld. Financiën houdt goed zicht op de KvK en zal de invoering van het UBO-register, indien nodig geacht, uitstellen. Dit zal minimaal een maand voor 1 september 2022 bekend gemaakt worden.

Deze tijdelijke maatregel zal alleen gelden voor entiteiten die wel de vereiste UBO-opgave hebben gedaan. Wanneer de organisatie de juiste UBO-opgave heeft ingediend, maar nog geen bevestiging van verwerking ontvangen heeft, kan de organisatie een zakelijke relatie blijven aangaan. Er zal dus geen verbod komen op het accepteren van nieuwe klanten.

Zorg voor een juiste UBO-registratie

Zoals gezegd zal uitstel alleen verleend worden aan organisaties die de vereiste UBO-inschrijving hebben gedaan. Zorg dus dat je dit op orde hebt. Wanneer dit niet het geval is kan dit nadelige gevolgen hebben voor het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie binnen de financiële sector. Daarnaast wordt er gehandhaafd op het moment dat de UBO-inschrijving ontbreekt.

Andere artikelen