U MOET van de overheid digitaal!

Gepubliceerd op: 28 oktober 2015

20151028_overheid_digitaal_VWGNijhof

De Belastingdienst gaat vanaf 2016 volledig digitaal. Het is de bedoeling dat belastingplichtigen en toeslaggerechtigden binnen een paar jaar van de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen geen enkel poststuk meer ontvangen. Alles wat de genoemde instanties versturen, komt dan terecht in de digitale postbus, die elke Nederlander heeft bij het internetportaal mijnoverheid.nl.

Als eerste zijn de toeslagen aan de beurt. De Belastingdienst/Toeslagen gebruikt al 2 jaar het internetportaal mijntoeslagen.nl voor digitale communicatie met de toeslaggerechtigden en kan daarmee het eenvoudigst overstappen op volledig digitale communicatie. Vanaf 2016 wordt geen enkele correspondentie over toeslagen nog per post verstuurd, maar moet de toeslaggerechtigde die raadplegen in mijnoverheid.nl of mijntoeslagen.nl. Vanaf 2017 volgen dan de stukken van de Belastingdienst: de uitnodigingen tot het doen van aangifte(voorheen: het aangiftebiljet) en de aanslagen en beschikkingen. In 2016 ontvangt u de stukken van de Belastingdienst nog zowel per post als in uw digitale berichtenbox.

Het internetportaal mijnoverheid.nl bestaat al een aantal jaren, maar slechts zo’n 2 miljoen particulieren hebben hun digitale postbus geactiveerd. Met de aanstaande beëindiging van de verzending van stukken per post, is het zaak dat iedereen zijn/haar postbus activeert en gaat gebruiken. Wie niet over een computer beschikt, doet er verstandig aan om iemand te zoeken die hem/haar hiermee kan helpen. Voor wie daar niet in slaagt, zullen speciale hulpdiensten in het leven worden geroepen.

Ook als u uw belangen in fiscale zaken en bij uw toeslagen laat behartigen door een (fiscaal) dienstverlener is het erg verstandig om uw berichtenbox op mijnoverheid.nl binnenkort te activeren. Ervaringen uit het verleden leren dat de overheid de prioriteit legt bij het goed laten functioneren van de (particuliere) berichtenboxen en minder bij het verstrekken van de informatie aan de dienstverleners. Niet onwaarschijnlijk is daarom dat uw dienstverlener niet/niet altijd/niet tijdig alle relevante informatie ontvangt. Als de Belastingdienst en/of de Belastingdienst/Toeslagen echter onjuiste beschikkingen verstuurt, is het zaak dat daar tijdig (meestal moet dat dan binnen 6 weken na de dagtekening van het stuk) formeel bezwaar tegen wordt gemaakt. Uiteindelijk bent u daar zelf voor verantwoordelijk.

Het is overigens niet verstandig om uw (fiscaal) dienstverlener de inloggegevens voor uw digitale berichtenbox (uw DigiD) te geven. De overheid stuurt namelijk meer berichten naar uw persoonlijke berichtenbox dan slechts de stukken van de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen.

Andere artikelen