Tweede Kamerverkiezingen 2017 fiscale stellingen

Gepubliceerd op: 13 maart 2017

tweede kamerverkiezingen 2017 stemmen VWGNijhof

Op woensdag 15 maart 2017 gaat Nederland naar de stembus voor de tweede kamerverkiezingen. Kiezers bepalen dan welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. 28 partijen doen mee. De Tweede Kamerleden controleren de regering en maken en beoordelen wetsvoorstellen. Hecht u waarde aan standpunten over fiscale stellingen bij de keuze van een politieke partij? Dit artikel geeft een duidelijke samenvatting.

Aangezien dit artikel vooral is bedoeld om een vereenvoudigd inzicht te geven in enkele fiscale standpunten van diverse politieke partijen, beginnen wij direct met het overzicht. Een toelichting bij de vraagstellingen vindt u daarna.

De standpunten in het kort

Partij

AOW
leeftijd weer 65

IB hoogste
inkomens omhoog
Verplichte
AOV voor ZZP’ers
VPB omlaag Hypotheekrente
aftrek niet aantasten
50 Plus Eens Eens Oneens Eens
CDA Oneens Oneens Eens Eens Eens
CU Oneens Oneens Eens Oneens Oneens
D66 Oneens Oneens Oneens Oneens Oneens
Groenlinks Oneens Eens Eens Oneens Oneens
P. dieren Eens Eens Oneens Oneens Oneens
PvdA Oneens Eens Eens Oneens Eens
PVV Eens Oneens Oneens Oneens Eens
SGP Oneens Oneens Oneens Eens Eens
SP Eens Eens Eens Oneens Oneens
VVD Oneens Oneens Oneens Eens Eens

Deze vereenvoudigde standpunten volgen uit de partijprogramma’s van de genoemde politieke partijen. Voor een uiteenzetting van de standpunten verwijzen wij naar de partijprogramma’s welke u vindt op de website van de betreffende partij.

Stelling 1 – AOW leeftijd terug naar 65

Tot en met 2012 was de AOW-leeftijd een vast gegeven, namelijk 65 jaar. Met ingang van het jaar 2013 kwam daar verandering in. De AOW-leeftijd werd op 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna werd / wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Middels deze calculator van de SVB kan de AOW-leeftijd worden berekend.

Moet de AOW-leeftijd weer terug naar 65?

Stelling 2 – Toptarief inkomstenbelasting (IB) omhoog

Het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Inkomen (uit werk en woning) boven de € 67.072 valt in 2017 in deze hoogste schijf. Een compleet overzicht van de schijven voor 2017 vindt u hier.

Moeten de hoogste inkomensgroepen meer belasting gaan betalen?

Stelling 3 – verplichte AOV voor ZZP’ers

Werknemers in loondienst zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen waaronder de Ziektewet (ZW) en de Wet inkomen en arbeid (WIA). De werkgever draagt de kosten voor deze verzekeringen. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zorgen deze verzekeringen voor inkomensbehoud van de werknemer. Ondernemers (zoals ZZP’ers) kunnen zich vrijwillig verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid maar zijn dit niet verplicht.

Moet er een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)?

Stelling 4 – Tarief vennootschapsbelasting (VPB) omlaag

De tarieven voor 2017 zijn als volgt: tot en met een belastbaar bedrag van € 200.000 bedraagt de vennootschapsbelasting 20%. Daarboven bedraagt het tarief 25%. De grootte van de onderneming is niet van belang (MKB-ondernemingen, multinationals etc.).

De belasting over de winst van ondernemingen (VPB) moet omlaag?

Stelling 5 – Hypotheekrenteaftrek niet aantasten

De betaalde hypotheekrente op een eigenwoningschuld is (onder voorwaarden) aftrekbaar van het inkomen uit werk en woning (box 1). De hypotheekrenteaftrek is een steeds terugkerend onderwerp op de politieke agenda.

De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast?

Belastingen op de schop

Onze belastingadviseurs hebben dagelijks met bovenstaande materie te maken. Zij zien in ieder geval ruimte voor verbetering in de complete belastingwetgeving. Een duidelijke totale herziening van het belastingstelsel blijkt echter nog niet uit de programma’s. Het enige advies dat wij u nu willen meegeven is: laat uw stem gelden. Wij wensen u veel succes bij uw afwegingen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.