Transitievergoeding bij vermindering uren

Gepubliceerd op: 29 oktober 2018

Een werknemer die wordt ontslagen, heeft meestal recht op de transitievergoeding. Heb je ook recht op die vergoeding wanneer je niet wordt ontslagen, maar je werkgever je uren vermindert (deeltijdontslag)?

Transitievergoeding

De wet zegt daar niets over. De regels inzake de transitievergoeding gaan uit van gehele opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Als de werknemer 2 jaar of meer in dienst is en de arbeidsovereenkomst wordt door de werkgever ontbonden, ontvangt de werknemer de transitievergoeding. De reden voor het ontslag is daarvoor niet van belang. Alleen bij (terecht gegeven) ontslag op staande voet, ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer, faillissement van de werkgever en ontslag in verband met de pensionering van de werknemer, heeft de werknemer geen recht op de transitievergoeding.

De maximale transitievergoeding bedraagt € 79.000. Voor elk van de eerste 10 jaren van de dienstbetrekking ontvangt de werknemer 1/3 maandsalaris en daarna voor elk jaar 1/2 maandsalaris.

Deeltijdontslag

De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt dat bij gedeeltelijk ontslag van een werknemer deze ook recht kan hebben op een gedeelte van de transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de arbeidsuren worden verminderd:

  • gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • volledig ontslag, gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst met minder uren;
  • (eenzijdige) aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Natuurlijk is de transitievergoeding niet verschuldigd wanneer de arbeidsuren op verzoek van de werknemer worden verminderd.

Gedeeltelijke transitievergoeding is aan de orde bij een urenvermindering door bedrijfseconomische redenen of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Verder moet het gaan om een vermindering van de uren met 20% of meer en moet de vermindering naar verwachting blijvend zijn.

Hoe er mee moet worden omgegaan wanneer na de urenvermindering het aantal uren weer wordt uitgebreid (bijvoorbeeld omdat he bedrijfseconomisch weer beter gaat) en op termijn alsnog volledig ontslag volgt, is niet duidelijk. Daarover zal de Hoge Raad op termijn zeker nog een keer om een beslissing worden gevraagd.

Andere artikelen