Tot ziens 2021

Gepubliceerd op: 31 december 2021

De laatste dag van het jaar is een logisch moment om terug te kijken op het bijna verstreken jaar. Maar als adviseurs kijken wij toch vooral vooruit.

Waarover schreven we in 2021?

Het jaar 2021 stond ook in onze vakgebieden in het teken van de coronapandemie. Maar veel van het nieuws op dat gebied betrof het verlengen en vaak weer ietsje bijstellen van al bekende maatregelen.

De grootste fiscale verrassing van het jaar kwam net voor kerst. Eind november had de Advocaat-Generaal al een bom onder box 3 gelegd. Toen velen al met de Kerst bezig waren, liet de Hoge Raad deze bom afgaan.

Eind 2020 schreven we overigens nog veelvuldig over de BIK. Ondernemers zouden een tegemoetkoming ontvangen gerelateerd aan hun investeringen. Maar van die regeling werd in 2021 al snel duidelijk dat het van invoering niet zou komen. Om maar aan te geven hoe snel “Den Haag” groots gebrachte regelingen weer af serveert.

Waarover gaan we in 2022 schrijven?

Ook in 2022 zal corona weer veel van onze aandacht gaan opeisen. Zelfs als de pandemie als sneeuw voor de zon zou verdwijnen, zijn we nog een hele poos doende met de vaststelling van alle coronasubsidies en de afwikkeling van alle openstaande belastingschulden.

Vanaf het begin van 2022 gaat het Kabinet Rutte IV aan de slag. Eén van de klussen die voortvarend moet worden opgepakt, is het opruimen van de schade van de ontplofte box 3-bom: wat valt er onder het daadwerkelijke rendement dat in box 3 mag worden belast? De wet eist immers binnen 6 weken na 24 december 2021 de uitspraak op het collectieve bezwaar. En vervolgens moeten binnen 6 maanden de individuele aanslagen, waartegen bezwaar is ingediend, zijn verminderd.

Maar er liggen nog genoeg andere langlopende dossiers. Een voorbeeld daarvan is de problematiek omtrent de zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). Het regeerakkoord van Rutte IV lijkt nog steeds in te zetten op de webmodule waarmee moet worden bepaald of ZZP-ers inderdaad kwalificeren als zelfstandige.

Veel van de aan ons gestelde adviesvragen hebben te maken met financiële en/of estate planning. We kijken in dit kader met spanning uit naar wat Rutte IV gaat doen met de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De afschaffing van de hoge vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning per 2024 wordt in het regeerakkoord al aangekondigd. En het ziet er naar uit dat wetsvoorstel excessief lenen door de DGA toch zal worden ingevoerd, waarbij de drempel wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.

VWG wenst iedereen zowel zakelijk als privé het allerbeste voor 2022.

Andere artikelen