Toezicht arbeidsrelaties weer opgeschort

Gepubliceerd op: 20 november 2020

We hebben het al eerder vergeleken met een soap. En ook dit jaar wordt er weer een hoofdstuk aan toegevoegd. In een brief aan de Tweede Kamer meldt de regering dat de handhaving in het kader van het toezicht op de kwalificatie van arbeidsrelaties opnieuw wordt uitgesteld.

Fiscaal interessant

Nog steeds maken de fiscale regels het uitermate interessant om als zelfstandige (ZZP-er) te worden belast. Van de winst uit onderneming wordt immers 14% vrijgesteld (de MKB-winstvrijstelling). Wanneer de ondernemer voldoende uren in het bedrijf werkt, is er bovendien de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt inmiddels wel afgebouwd, maar dat gebeurt over een periode van een aantal jaren en er blijft nog ruim € 3.000 over.

Lagere loonkosten

Ook voor de opdrachtgever is het interessant om een ZZP-er in te huren. Je hebt dan immers geen last van de regels in het arbeidsrecht, zoals loondoorbetaling bij ziekte en regels rond ontslag. Daarnaast betaal je geen premies voor de sociale verzekeringen en geen pensioenpremies.

Schijnzelfstandigheid

Het spreekt voor zich dat hierdoor in de praktijk de zelfstandigheid wordt opgezocht. Dat is prima voor ZZP-ers die echt zelfstandig hun spreekwoordelijke broek ophouden. Maar ongewenst ten aanzien van ZZP-ers die werken in een met werknemers vergelijkbare situatie.

De overheid is al jaren op zoek naar een manier om deze schijnzelfstandigheid (en uitbuiting) aan te pakken. In de tussentijd is de handhaving (grotendeels) stilgelegd. Dit wordt met een mooi woord aangeduid als het handhavingsmoratorium. Dat wordt nu voortgezet, waardoor we blijven steken in de situatie die we eind 2019 beschrijven in ons artikel Nieuw over de fiscale positie van de ZZP-ers

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.