Toeslagen 2015

Gepubliceerd op: 4 maart 2016

toeslagen 2015 VWGNijhof

Het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2015 zal voor velen ook een moment zijn om even naar de toeslagen 2015 te kijken. We kennen in Nederland 4 soorten toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Elk van deze toeslagen kent zijn eigen voorwaarden.

Toeslagen 2015

Wie recht heeft op een toeslag moet die op tijd aanvragen. Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kan worden aangevraagd tot 1 september van het jaar volgend op het toeslagjaar. Voor de toeslagen 2015 moet de aanvraag derhalve zijn gedaan vóór 1 september 2016.
Als u voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor 2015 van de Belastingdienst uitstel heeft gekregen, moet de aanvraag voor de toeslagen zijn gedaan voordat dit uitstel is afgelopen. Heeft u voor de indiening van uw aangifte over 2015 bijvoorbeeld uitstel gekregen tot 1 november 2016, dan moet de zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget voor 2015 vóór 1 november 2016 zijn aangevraagd.

Kinderopvangtoeslag moet zijn aangevraagd binnen 3 maanden na de maand waarin het kind voor het eerst naar de opvang gaat. Bij een te late aanvraag wordt de kinderopvangtoeslag niet geweigerd, maar gaat die later in.

Aanvraag toeslagen

Toeslagen moeten worden aangevraagd via mijn toeslagen. Om in te loggen moet u beschikken over een werkende DigiD. Via die weg moeten ook de wijzigingen in de omstandigheden worden doorgegeven. Om te voorkomen dat u achteraf forse bedragen aan teveel ontvangen toeslagen moet terugbetalen, is het verstandig om wijzigingen in uw persoonlijke en financiële omstandigheden direct door te geven via mijn toeslagen.

Het kindgebonden budget hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd.

Voor alle toeslagen geldt dat ze slechts één keer hoeven te worden aangevraagd. Zo lang de aanvrager aan de voor de toeslag geldende voorwaarden voldoet, loopt de toeslag vervolgens door.
Wanneer de toeslag is beëindigd, maar u denkt toch weer aan de voorwaarden te voldoen, moet uiteraard wel op tijd een nieuwe aanvraag worden gedaan.

Andere artikelen