Toekomstbestendig pensioenstelsel

Gepubliceerd op: 7 juli 2015

20150707_pensioen_ontwikkelingen_VWGNijhof

Nadat Staatssecretaris Wiebes van Financiën vorige week de ideeën van het Kabinet over het pensioen (in eigen beheer) voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) ontvouwde (zie ons artikel Oplossingen pensioen in eigen beheer), heeft zijn collega Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat in een brief aan de Tweede Kamer van 6 juli gedaan voor de pensioenen van “gewone” werknemers. Het gaat om de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Definitieve conclusies zijn nog niet getrokken.

Het Kabinet heeft voorlopig de voorkeur om over te stappen naar een systeem waarbij alle werknemers in een pensioenregeling dezelfde premie betalen. Dat is nu ook al het geval, maar waar nu op elke leeftijd jaarlijks hetzelfde bedrag aan pensioen wordt opgebouwd (de doorsneesystematiek), neemt de jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraak in de plannen van het kabinet af naarmate de werknemer ouder wordt (degressieve opbouw). Hoe de overgang moet plaatsvinden, zal nog nader worden uitgewerkt. De effecten van deze overgang zijn het grootst bij werknemers op ongeveer de helft van hun werkzame leven zitten (rond 45 jaar), maar Klijnsma geeft aan dat de lasten van de overgang evenwichtig zullen moeten worden verdeeld.

Het Kabinet is ook een voorstander van meer maatwerk en meer keuzemogelijkheden zodat pensioenregelingen beter aansluiten bij de kenmerken en voorkeuren van de deelnemers. Om te voorkomen dat dit te complex en te duur wordt, zal mogelijk een aantal standaardopties worden gehanteerd. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan mogelijkheden om de pensioeninleg of -uitkering af te stemmen op persoonlijke behoeften, zoals aanschaf of aflossing van een eigen woning of voor zorggerelateerde behoeften.

Een vorm van verplichtstelling van deelname aan pensioenregelingen zal voor werknemers worden gehandhaafd. Maar tegelijkertijd worden de mogelijkheden bekeken om te voorkomen dat werknemers meer pensioen opbouwen dan waaraan ze, gezien hun financiële situatie, behoefte hebben.
Aan de andere kant zullen niet-werknemers die nu te weinig pensioen opbouwen, worden ondersteund om te komen tot meer pensioenopbouw. Dit betreft bepaalde groepen van flexwerkers.

Klijnsma kondigt aan de Kamer in het najaar een werkprogramma te sturen, waarin zij uiteen zet welke stappen het Kabinet de komende tijd gaat nemen om te komen tot het toekomstbestendig pensioenstelsel. Het streven is om ingaande 2020 de doorsneesystematiek gefaseerd af te schaffen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.