Toch weer bijzonder uitstel van betaling

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Door de nieuwe beperkende coronamaatregelen zijn ook de maatregelen in het kader van het steunpakket weer uitgebreid. Zo ook de regeling van het bijzonder uitstel van betaling van belastingen.

Beperkt verlengd

Deze regeling is op 1 oktober 2021 geëindigd en wordt nu verlengd, maar alleen voor die ondernemers die op dit moment openstaande belastingschulden hebben, waarvoor de regeling van bijzonder uitstel in verband met de coronacrisis geldt. Deze ondernemers hoeven geen actie te ondernemen. Het verlengde bijzonder uitstel van betaling wordt vanzelf van kracht.

De verlenging geldt voor alle belastingen met een uiterste betaaltermijn vóór 1 februari 2022. Dat betekent dat het uitstel ook van toepassing is op de te betalen BTW en loonheffingen over het laatste tijdvak van 2021.

De tijdens de verlenging niet betaalde belastingschulden worden opgeteld bij de belastingschuld die met ingang van 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Overige ondernemers

Ondernemers die:

  • alle belastingschulden, waarvoor ze eerder bijzonder uitstel van betaling hebben genoten, hebben afgelost;
  • nog niet eerder uitstel van betaling hebben genoten in verband met de coronacrisis;

krijgen de mogelijkheid om uitstel van betaling te vragen voor de betaling van hun belastingen over het vierde kwartaal van 2021.

Invorderingsrente

Het stapsgewijs terugbrengen van het tarief van de invorderingsrente van de huidige 0,01% naar de gewone 4% wordt een half jaar doorgeschoven.

De invorderingsrente bedraagt per 1 juli 2021: 1%, per 1 januari 2023: 2%, per 1 juli 2023: 3% en met ingang van 1 januari 2024: 4%.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.