Toch te laat de BV in

Gepubliceerd op: 19 november 2018

Het jaar 2019 is alweer in zicht. Dit betekent ook een nieuw belastingjaar. Dan wordt inkomstenbelasting geheven over de waarde van het vermogen op 1 januari 2019. Om deze belastingheffing over het vermogen in box 3 tegen te gaan of te verminderen dient vermogen voor deze peildatum onttrokken te zijn uit box 3.

Hof ‘s-Hertogenbosch

Recent heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een zaak waar een vermogensbezitter vóór de peildatum van 1 januari vermogen had onttrokken uit box 3.

De casus is als volgt. De man heeft op 31 december 2012 een BV opgericht. Op dezelfde dag stort de man een bedrag van € 1,5 miljoen op de derdenrekening van de notaris als agiostorting. Op 31 januari 2013 stort de notaris het bedrag van de derdenrekening op de bankrekening van de vennootschap.

Het oordeel

De belastinginspecteur corrigeert de aangifte inkomstenbelasting 2013 van de man. De inspecteur is van mening dat de agiostorting op 1 januari 2013 het vermogen van de man nog niet heeft verlaten. Naar zijn mening was er geen verplichting tot het storten van agio. Er was immers geen oprichtingsakte of overeenkomst waaruit deze plicht tot agiostorting blijkt.

Het Hof bevestigt het standpunt van de inspecteur. Het Hof is van oordeel dat degene die gelden heeft gestort op een derdenrekening van de notaris moet worden geacht rechthebbende tot die gelden te zijn. Het enkel overmaken van de gelden op de derdenrekening van de notaris is niet voldoende om het vermogen van de man te verlaten.

Geen fraus legis

In deze casus is het de vermogensbezitter dus niet gelukt om zijn box 3-vermogen op peildatum te verlagen. Dit was waarschijnlijk wel gelukt als de agiostorting was vastgelegd in notulen van een algemene vergadering van de vennootschap, gehouden vóór peildatum en het geld op de bankrekening van de BV was gestort.

De rechtbank heeft immers al eerder in dezelfde zaak besloten dat het geen misbruik van recht (fraus legis) is om je geld onder te brengen in een BV om zo belasting te besparen. Ook niet wanneer je dat doet op het allerlaatste moment. We beschrijven deze uitspraak in ons artikel Op het laatste moment box 3 uit en de bv in.

Andere mogelijkheden tot verlaging

Naast de mogelijkheid om het box 3 vermogen onder te brengen in een BV zijn er ook andere mogelijkheden om het box 3 vermogen te verlagen. Zo kan de hypotheek (eigen woningschuld) worden afgelost. Ook kan er bijvoorbeeld geld geschonken worden aan de kinderen en kleinkinderen. Vergeet dan niet om hier aangifte van te doen. Informatie omtrent de aangifte en de vrijstelling vind je in onze factsheet Aangifte schenkbelasting.

Heffingvrij vermogen

Je hoeft gelukkig niet al je geld op te maken voor het eind van het jaar. De inkomstenbelasting kent in box 3 een heffingvrij vermogen. Het heffingvrij vermogen is in 2019 € 30.360. Voor fiscale partners geldt een heffingvrij vermogen van € 60.720. Als het vermogen groter is dan het heffingvrij vermogen is belasting verschuldigd. De vermogensrendementsheffing wordt hoger naar mate het box 3 vermogen hoger is. Meer informatie over de belastingheffing over box 3 in 2019 vind je in ons artikel Rendementen box 3 voor 2019.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.