Toch de hoge WW-premie afdragen?

Gepubliceerd op: 27 januari 2020

Zoals in ons artikel van 10 december 2019 is beschreven, mag je als werkgever de lage WW-premie toepassen als werknemers een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd hebben.

LET OP!

Wees je er echter wel van bewust dat, ondanks dat voldaan wordt aan alle voorwaarden, je als werkgever toch aan het einde van het kalenderjaar met terugwerkende kracht de hoge WW- premie verschuldigd kunt zijn.

Alsnog hoge WW-premie

Er zijn twee situaties waarin het zo kan zijn dat alsnog de hoge WW-premie toegepast moet worden:

  • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt uiterlijk 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst;
  • in een kalenderjaar is meer dan 30% extra uren verloond dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Voorbeeld

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 16 uur in de week. Door toenemende drukte gaat de werknemer meer uren in de week werken. Het kan dan zo zijn dat de werknemer bijvoorbeeld tijdelijk 32 uur in de week werkt in plaats van de 16 uur.

In dat geval is er sprake van een risico aangezien er meer dan 30% extra verloonde uren worden gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Indien dit tot gevolg heeft dat de werknemer over het gehele kalenderjaar uiteindelijk gemiddeld meer dan 30% heeft gewerkt aan uren dan was overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, dan wordt je als werkgever alsnog met terugwerkende kracht met de hoge WW-premie geconfronteerd.

Tip

Probeer de hoge premie niet te omzeilen door vaste contracten aan te gaan met een te beperkt aantal vaste uren terwijl je weet dat de werknemer op jaarbasis voor meer uren zal worden ingezet. Het risico bestaat dan dat er niet aan de voorwaarden voor de lage WW-premie wordt voldaan.

 

Andere artikelen